“Een sterke boom in het geloof”

In Psalm 1 gaat het over een boom. De boom wordt gebruikt als een beeld voor de mens. Bomen kunnen sterk en groot zijn. We zien ze nu volop in herfsttooi. Een gezonde boom komt tot bloei en draagt vrucht. Maar een boom kan ook ziek worden, waardoor hij belemmerd wordt in zijn groei en bloei. Een boom krijgt soms flinke stormen te verduren, waardoor takken breken of zelfs de stam het begeeft. Ook zulke bomen kunnen een beeld zijn voor de mens.

Veel mensen voelen zich als een zieke of beschadigde boom. Ze hebben heel wat stormen over zich heen

gekregen. En wanneer zij dan naar zichzelf kijken, zien ze weinig moois. Zij bloeien niet. Ze brengen weinig vruchten voort. En dan is het moeilijk om te aanvaarden dat je zo bent. Er is weinig in jezelf dat houvast geeft; weinig dat van waarde lijkt. Wanneer je vooral of alleen maar dingen aan jezelf ziet die waardeloos of niet de moeite waard zijn, is het moeilijk om jezelf te aanvaarden.

Wat moet een boom doen om (op) te leven?

In ieder geval zijn wortels uitstrekken naar water. Psalm 1 spreekt over stromend water. In de Bijbel wordt dan ook wel over levend water gesproken. Zoals een gewone boom water nodig heeft, zo heeft een boom van een mens ook water nodig: het levende water dat Jezus schenkt.

Jezelf aanvaarden begint bij Jezus. Jezus die ons opzoekt in de situatie en op de plek waar we zijn. Hij neemt ons zoals we zijn; Hij aanvaardt ons. En van daaruit gaat Hij aan de slag met ons. Zelfaanvaarding mag beginnen in de aanvaarding door God Zelf. En wie zich aanvaard weet door de Bedenker en Schepper van het leven Zelf, gaat groeien in aanvaarding van zichzelf. Niet om wie hij of zij is, maar om Wie God is.

Overgenomen uit “Uit de Herberg”

Wie wil doorpraten over dit onderwerp kan terecht bij de wijkpredikant of de wijkouderling. Rechtstreeks bellen naar de contactpersoon van de vertrouwenspersonen kan ook. Dit is: Willie van de Kleut. Neemt u liever contact op per mail dan kan dit door te mailen naar: vertrouwenspersonen@hervormdscherpenzeel.nl


Terug naar het nieuwsoverzicht