Nieuws uit Satu Mare en Borla

31 mei 2013

Op 12 mei jl. hebben in Satu Mare 31 mensen openbare belijdenis van hun geloof gedaan. Ook in Borla deden op Palmzondag negen jonge mensen belijdenis. Allen hebben beleden niet meer zonder de Heere te willen leven.
Het was voor hen, hun ouders en beide gemeentes een bijzondere dag. Wij willen deze nieuwe lidmaten van harte Gods Zegen toewensen.
Alle nieuwe lidmaten hebben een bijbel meegekregen, geschonken door onze gemeente. Wij hopen dat zij deze bijbel veel zullen gebruiken.

Áron Bogya, de zoon van ds. en mw. Bogya uit Satu Mare, hoopt 3 augustus 2013 te trouwen met Annamária Dani. Áron is verschillende malen in Scherpenzeel geweest; veel gemeenteleden zullen hem waarschijnlijk wel eens gezien of gesproken hebben.

Boven de trouwkaart staat: “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.” (Joh. 13: 34) Ook hen wensen wij Gods Zegen over hun huwelijk.

Wilt u dit bruidspaar feliciteren door een kaartje te sturen, dat kunt u doen naar:

Áron és Annamária Bogya-Kis
Inaului 11
3900 Satu Mare
Romania


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht