Satu Mare

2 juli 2007

Op zondag 8 juli is er een collecte voor onze zustergemeente Satu Mare. Graag brengen we u als gemeente op de hoogte van de stand van zaken. Uw gebed en voortdurende steun zijn nodig juist nu we in de fase zijn gekomen van de inhoudelijke vulling van de relatie met onze zustergemeente.

Diaconale bewustwording
Een aantal presbyters die het diaconaal gebeuren behartigen in de gemeente van Satu Mare hebben o.a. de taak om de nood in de gemeente te inventariseren. Negentig procent van de gemeenteleden in Satu Mare leeft onder de armoedegrens. De gemeente is daartoe in vieren verdeeld en elke presbyter-diaken gaat in gesprek met de medepresbyters om de nood in kaart te brengen. Alle binnenkomende diaconale gelden zijn onder hun beheer gesteld en worden naar behoefte verdeeld. Dit betreft ook de uit Scherpenzeel komende ondersteuning, alsmede de door de gemeente daar bijeengebrachte collecten. Het maaltijdenproject staat nu ook onder hun verantwoordelijkheid, terwijl de uitvoering blijft bij de reeds ingestelde commissie. Deze ‘diaconale groep’ uit de kerkenraad zal in oktober verslag doen. Dan kunnen we samen zien verder te komen op het pad van de diaconale inzet van de gemeente.

Andere zaken
In oktober 2007 hoopt ds. Van Oostende een cursus te geven voor de kerkenraad van Satu Mare over het ouderlingschap in de gemeente. Samen met de kerkenraad wil ds. Van Oostende bijbelse lijnen ontdekken wat in deze tijd de goede weg is om de gemeente te bouwen en te versterken.
Er zijn 186 energiezuinige spaarlampen gekocht die in Satu Mare gebruikt gaan worden op plaatsen waar lampen veelvuldig branden.
Ook komende zondag nu er gecollecteerd wordt voor Satu Mare, willen we als partnergemeenten voor elkaar bidden en dezelfde slotpsalm zingen in de dienst.

Borla
Aan de weg van Satu Mare naar Zalau, niet ver van Zalau is in de Hongaarssprekende gemeente Borla werkzaam evangeliste Ella Király. Zij doet daar, in samenwerking met de predikant, pastoraal werk onder de jongeren van 12-18 jaar. Mogelijk - en bij voldoende financiën – gaat ze ook ouderenpastoraat doen.
Ds. Van Oostende en Jan van Dijk hebben deze plattelandsgemeente bezocht en hebben goede gesprekken gehad met ds. Arpad Boros, die daar vanaf 1992 predikant is, en met Ella Király. Borla heeft tot nu toe geen band met een zustergemeente en zou dat toch graag willen. In de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa wordt erover nagedacht hoe wij met deze gemeente verder willen gaan; wellicht kunnen ook gemeenten in de buurt, zoals Satu Mare, hun winst doen met het werk van de evangeliste.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht