Lectuuractie voor Satu Mare en Borla

12 april 2013

De lectuuractie, die gehouden is op biddag, heeft het mooie bedrag van € 1229,- opgebracht. Beide gemeenten kunnen nu, mede door uw hulp, verder werken met het christelijke zondagsschoolblad Örömhír (= Blijde Boodschap) en ook Bijbels uitdelen aan de belijdeniscatechisanten.

Alle geefsters/gevers hartelijk dank.

Wij vragen u om telkens onze zustergemeenten te gedenken in uw gebeden.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht