Nieuws uit Satu Mare en Borla

22 oktober 2012

De collecte van zondag 28 oktober zal bestemd zijn voor het werk in de gemeenten van Satu Mare en Borla. Op dankdag is er de jaarlijkse kerstpakketactie.

Satu Mare
Het huis voor de ouderen in Satu Mare is van binnen helemaal gereed. Het ziet er mooi uit, de wanden hebben verschillende kleuren, de vloeren zijn betegeld, nieuwe deuren, nieuwe ramen, het is echt geweldig. En de ouderen komen graag. Ook de dames die wekelijks vermicelli maken, brengen er vele gezellige uren door. De inrichting is ook klaar, een 50-tal stoelen hebben ze gekregen van een lid van de gemeente, tafels zijn er en lampen hangen inmiddels.

Maar nu buiten nog. Daar moet nog heel wat gedaan worden.
We merken dat er hard gewerkt wordt.

Het rondbrengen van de warme maaltijden is ook weer gestart, het winterwerk is weer op gang gekomen. De Diakonische Gruppe brengt pastorale bezoekjes bij gezinnen of alleenstaanden die voor ondersteuning in aanmerking komen.

Borla
In Borla bezoekt kerkelijk werkster Ella Kocsis-Király de gezinnen van huis tot huis. Ze praat met de mensen, leest uit de Bijbel en ze bidden samen.

Naast het bezoeken van de gezinnen, bezoekt Ella ook zieke mensen en mensen die een geliefde hebben verloren.

In samenwerking met de predikant leidt zij twee kinderclubs, een jongerengroep en drie fluitgroepen; ook geeft ze catechese en doet ze pastoraal werk onder jongeren en ouderen.

Zij is in de vakantieperiode een weekje in Nederland geweest en wij hebben haar in Goes bezocht.

Wij hebben gemerkt dat ze haar werk met liefde doet en ze is dankbaar voor de steun vanuit onze gemeente.

De collecte van zondag 28 oktober zal bestemd zijn voor het werk in de gemeenten van Satu Mare en Borla. Op dankdag is er de jaarlijkse kerstpakketactie.

Satu Mare
Het huis voor de ouderen in Satu Mare is van binnen helemaal gereed. Het ziet er mooi uit, de wanden hebben verschillende kleuren, de vloeren zijn betegeld, nieuwe deuren, nieuwe ramen, het is echt geweldig. En de ouderen komen graag. Ook de dames die wekelijks vermicelli maken, brengen er vele gezellige uren door. De inrichting is ook klaar, een 50-tal stoelen hebben ze gekregen van een lid van de gemeente, tafels zijn er en lampen hangen inmiddels.

Maar nu buiten nog. Daar moet nog heel wat gedaan worden.
We merken dat er hard gewerkt wordt.

Het rondbrengen van de warme maaltijden is ook weer gestart, het winterwerk is weer op gang gekomen. De Diakonische Gruppe brengt pastorale bezoekjes bij gezinnen of alleenstaanden die voor ondersteuning in aanmerking komen.

Borla
In Borla bezoekt kerkelijk werkster Ella Kocsis-Király de gezinnen van huis tot huis. Ze praat met de mensen, leest uit de Bijbel en ze bidden samen.

Naast het bezoeken van de gezinnen, bezoekt Ella ook zieke mensen en mensen die een geliefde hebben verloren.

In samenwerking met de predikant leidt zij twee kinderclubs, een jongerengroep en drie fluitgroepen; ook geeft ze catechese en doet ze pastoraal werk onder jongeren en ouderen.

Zij is in de vakantieperiode een weekje in Nederland geweest en wij hebben haar in Goes bezocht.

Wij hebben gemerkt dat ze haar werk met liefde doet en ze is dankbaar voor de steun vanuit onze gemeente.

Dankdag - kerstpakketten
Zoals ieder jaar is het na afloop van beide dankdagdiensten weer mogelijk om in Philalethes een kerstpakket te betalen voor de allerarmste broeders en zusters in Satu Mare en ook voor Borla.

We zouden met Kerst graag zoveel mogelijk pakketten ter beschikking willen stellen aan mensen die dat heel hard nodig hebben. Daarom is elke gift die jongeren en ouderen in onze gemeente op de dankdag willen geven heel hartelijk welkom. Wij kunnen dan zien hoeveel pakketten we van het totaal kunnen aankopen.

De pakketten worden besteld bij Dorcas en Jan van Dijk jr. en Gijs Besselsen zorgen er namens onze commissie voor, dat de pakketten op de plaats van bestemming komen. De prijs is € 20,-. Wil iemand graag een heel pakket voor zijn of haar rekening nemen, dan juichen we dat uiteraard van harte toe. Maar wees ervan overtuigd dat we blij zijn met iedere gift.

U kunt zowel contant als met collectebonnen betalen, maar u kunt ook uw gift overmaken op rekeningnummer 382414128 t.n.v. de Hervormde Gemeente te Scherpenzeel, o.v.v. kerstpakketten. Alvast onze hartelijke dank.

Van 1 t/m 8 november zullen ds. en mw. Bogya in Nederland zijn en waarschijnlijk op dankdag in ons midden. U kunt hen (’s avonds) de hand schudden, terwijl u in Philalethes een pakket of een deel van een kerstpakket betaalt of een gift geeft voor dit doel.

Laten wij voor de broeders en zusters van onze zustergemeenten bidden en vragen of God hun en ons werk wil zegenen.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht