Potgrondactie

23 maart 2012

Op zaterdag 3 maart jl. hield de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa weer haar jaarlijkse potgrondactie.
Het was een prima weertje, toen om ongeveer 9.30 uur 90 vrijwilligers met heel veel zin en met potgrond beladen tractoren naar Philalethes kwamen.

Na het nuttigen van de koffie heeft Jan van Dijk een gedeelte uit de bijbel gelezen en gebeden om Gods Zegen over deze actie.
Vervolgens heeft Jan de vrijwilligers ingedeeld in groepen en is iedereen met veel enthousiasme en goede moed aan de slag gegaan.

Vanaf half twaalf was er voor de vrijwilligers soep met broodjes, dit alles ook keurig verzorgd door de dames van onze commissie.

Het doel van de actie was om voldoende geld in te zamelen om aan de arme mensen in Satu Mare gedurende de wintermaanden twee maal per week een warme maaltijd te bezorgen.
Er is wat meer verkocht dan vorig jaar, maar hoeveel geld er netto is overgebleven was bij het schrijven van dit verslag nog niet bekend.
Maar het overgebleven netto bedrag is in ieder geval voldoende om het warme maaltijdproject ook voor het volgende jaar weer voort te zetten.

Ook nu is er nog potgrond te koop en bestellingen kunnen opgegeven worden bij Martien Overvest (tel. 033-277 8594 of 06-11068454).

Tenslotte wil de Commissie alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor al hun enthousiasme en inzet.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht