Een verslag van Ella uit Borla

20 januari 2012

We laten hier een kort verslag volgen dat Ella Kocsis in Borla heeft gemaakt over haar werk vanaf juni 2011:

Zeer dankbaar ben ik dat ik opnieuw mijn verslag kan schrijven over het werk in Borla dat ik voor God mag doen. Ik heb een zeer gezegende tijd achter me. De Heere was het Die mijn gezin zegende en ik hoop dat Hij ook mijn werk zal zegenen in Borla.

Ik ben u dankbaar voor uw vriendelijkheid, uw gebeden en voor uw financiële ondersteuning. Tünde (tot juni 2011) en ik konden door uw goedheid genieten van ons werk. Het laatste jaar gaf niet alleen ons - door blijdschap en moeilijkheden heen – zegen, maar ook de gemeente van Borla. Ik hoop dat het gezaaide Woord in goede grond is gevallen en vrucht zal dragen.

Toen ik in juni weer begon was het werk hetzelfde als voorheen. Ik bezocht alleenstaande en zieke mensen, nu bezoek ik ook families. Eerst dacht ik dat dit deel van mijn werk een beetje moeilijk voor mij zou zijn, omdat het mijn geboortedorp is, maar ik kan zeggen dat de mensen mij in hun huizen aanvaarden met warme liefde en vriendelijkheid. Ik had niet verwacht dat deze bezoeken zo gezegend zouden worden. Nu sta ik veel dichter bij de mensen in mijn dorp, ik weet veel meer van hen en hun problemen.

Ik wil u hartelijk bedanken voor de kerstpakketten en de vele kerstkaarten die u gezonden heeft. De mensen waren er zeer gelukkig mee.

Samen met de jeugd hebben we presentjes en muurdecoraties gemaakt met gebedsteksten die uitgereikt zijn op 18 december in een speciaal programma na de kerkdienst.

We hebben gezongen en sommige jongeren hebben gedichten voorgedragen. Hierna werden de kerstpakketten uitgedeeld en ook onze handgemaakte presentjes.

Voor de mensen die om gezondheidsredenen niet aanwezig konden zijn, hebben we voor kerstavond de pakketten thuisgebracht en in de huizen gezongen. Allen waren zeer blij en dankbaar.

Het moeilijkste werk is de rebelse jeugd te winnen voor Jezus. Ik mis een aantal jongeren die er enkele jaren geleden wel waren maar nu vanwege studie en werk er niet meer bij zijn. Sommigen van hen zijn een studie theologie begonnen. Maar er zijn nieuwe jongeren gekomen die mij ook willen helpen in de vakantiebijbelweek.

Er is een christelijke, oudere man bereid gevonden de kinderen te leren spelen op fluit, gitaar, viool en orgel.
We maakten ook een jeugdbibliotheek en we hebben geprobeerd iets voor arme kinderen te doen. We hebben kleding, boeken en speelgoed verzameld en op 5 december uitgereikt.
Op de Bijbelclubs hebben we met de jongeren gesproken over mode, geld, uitgaan, sport, dromen, dansen, enz.
Ook met het tijdschrift Örömhír hebben we fijn gewerkt. We zijn zeer dankbaar voor uw steun die we de laatste jaren kregen.

Ik ben erg blij en dankbaar voor wat ik tot nu toe ontvangen heb en ik wens u allen en ook jou een gezegend Nieuwjaar. Heb elkaar lief!!!

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem (1 Johannes 4:9).

Borla, januari 2012

Ella Kocsis-Király


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht