Bericht uit Satu Mare

26 maart 2007

Van maandag 19 maart tot dinsdag 27 maart hebben wij, ds. J. van Oostende en Jan van Dijk, een bezoek gebracht aan onze zustergemeente in Satu Mare. Op de woensdag zijn we mee geweest met twee broeders die de warme maaltijden brengen bij ouderen en zieken. Het was ontroerend om de dankbaarheid te zien op de gezichten van de mensen die de maaltijden ontvingen. We zagen ook hoe nodig het was. Het is onvoorstelbaar hoe groot de armoede is in een stad als Satu Mare. Erger dan op het platteland.

Bij de bespreking van het project met de diaconale werkgroep bleek dat 90% van de gemeenteleden onder de armoedegrens leeft! We hebben met de werkgroep nagedacht over de toekomst van de gemeente en de mogelijke taken voor de werkgroep. Zeker nu Roemenië lid geworden is van de EU is het nodig om te denken aan zorg voor hulpbehoevende ouderen in de gemeente en een sociaal werkster in achterstandswijken. Men wil graag leren van onze gemeente in Scherpenzeel, waar diaconale hulp altijd een plaats heeft gehad in het werk van de kerkelijke gemeente. In Roemenië is diaconale hulp, geleid vanuit de kerkelijke gemeente, niet gebruikelijk. De gemeenteleden helpen elkaar wel, voor zover dat mogelijk is, maar niet iedereen heeft contacten in een stad...

We konden een aantal niet meer in gebruik zijnde rolstoelen en rollators (aangeboden door het Huis in de Wei en keurig opgeknapt door Martien Overvest) meenemen voor gehandicapte en/of oudere gemeenteleden in Satu Mare. Er zal dankbaar gebruik van gemaakt worden.

We willen ook nog een kennismakingsbezoek brengen aan de Hervormde Gemeente in Borla, niet ver van Satu Mare. Daar werkt een jeugdevangeliste die tot voor kort werd gesteund door de Herv. Gemeente van Goes. Zij werkte toen in hun zustergemeente is Oost-Roemenië. We hopen u daar meer over te vertellen als we terug zijn.

Dankbaar hebben we weer gemerkt hoe sterk en hartelijk de band vanuit de gemeente in Satu Mare met onze gemeente in Scherpenzeel is. Dat uit zich ook in de voortdurende voorbede voor onze gemeente. In de dienst op Goede Vrijdag wordt een collecte voor het werk in de gemeente van Satu Mare gehouden. We zullen dan zingen uit Psalm 89. Dezelfde Psalm zal ook dáár in de dienst gezongen worden. Is het niet treffend om zo samen in verbondenheid de Heere, Jezus Christus, te danken voor Zijn offer voor ons aan het kruis volbracht?


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht