Verslag bezoek aan de gemeenten in Satu Mare en Borla

15 november 2011

vrijdag 30 september tot vrijdag 7 oktober 2011

Bezoekers:

 • Jan Bos en Joke Bos - den Hartog
 • Tineke Eijkelkamp
 • Mathilde Werner

Doel van de reis:

 • Kennismaking Jan (als nieuwe penningm. Cie Gemeentecontacten Oost-Europa) en Joke Bos met de gemeenten Satu Mare en Borla
 • evaluatie maaltijdproject
 • evaluatie zondagsschoolblad Örömhír
 • informatie-uitwisseling lopende zaken in Satu Mare
 • voortzetting contact met pastoraal werker Ella Kocsis-Király in de gemeente in Borla

Reis

Zowel op de heen- als terugreis gaat alles voorspoedig. We vliegen met Malév van Amsterdam naar Boedapest en vandaar gaan we met een auto naar Satu Mare.
Broeder Aart Vos zorgt voor vervoer van en naar Schiphol.

We worden hartelijk ontvangen door ds. en mevr. Bogya. Afgesproken is dat we zullen slapen in het gastenverblijf op de kerkzolder van Satu Mare.

Zaterdag. We bezoeken Rapolti Béla, TasnadiEnikö en Istvan, en Hajdu Sándor en Katalin.
Het is gebruikelijk in Roemenië als je bij mensen op bezoek gaat dat je ook een maaltijd voorgeschoteld krijgt.

Zondagmorgen wonen wij de kerkdienst bij in Satu Mare. Mw. Bogya preekt uit Galaten 4: 7: ‘Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.’ Zondagmiddag reizen we naar Borla en daar preekt ds. Arpad Boros over Mattheüs 6: 6: ‘Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’ Thema van deze dienst was: eenzaamheid. Ella vertaalt voor ons, zodat we enigszins meekrijgen waar het over gaat.
In beide gemeenten brengen we de groeten over.

Satu mare   Satu mare

Maandag bezoeken we eerst de kleuterschool. Het is er gezellig en schoon. Een beetje klein voor de twee groepen. Ze willen graag uitbreiden met een middagprogramma, maar daar is geen ruimte voor. De speelplaats is aan renovatie toe, er zijn geen speeltoestellen aanwezig.

In het kerkelijk bureau condoleren we Mw. Szabo en dochter Emese, omdat man en vader is overleden. Dinsdag is de begrafenis.

Satu mare

 

Satu mare

In de kelder onder de kerk is het een gezellige boel. De dames maken vermicelli, dat is nog niet zo eenvoudig. Wij proberen het ook, maar die van ons krijgen een rare vorm. Anouska, de helferin, is jarig en zij trakteert. Mw. Bogya leest een gedeelte uit de Bijbel en verzorgt een overdenking. Er is ook een mevrouw die een gedicht voordraagt.

’s Middags eten we bij Simon József en zijn vrouw Erzsébet.

Om 17.00 uur komen we met 20 (i.p.v. 28) presbyters en ds. Bogya bij elkaar in de consistorie.
Jan verzorgt de opening. We zingen psalm 89: 2 en Jan leest 2 Korinthe 4: 1-7, over de schat in aarden kruiken en houdt een korte inleiding.

Ds. Bogya bedankt voor de kerstpakketten, die ze al vele jaren mogen ontvangen, de warme maaltijden en ook de hulp aan diverse diaconale projecten, die je op verschillende plaatsen kunt zien. Zo laat ds. Bogya onderstaande plaat zien, waar de diverse projecten op staan.

Tatár Miklos bedankt voor de conferenties van vele jaren, daar hebben de presbyters veel geleerd.

Jan vraagt hoe men denkt over het financiële plaatje en de invulling van de dagopvang. Verschillende presbyters geven aan waarvoor zij beschikbaar zijn:

 • Een presbyter neemt een dag voor zijn rekening
 • Een presbyter gaat een cursus geven
 • Een presbyter kan moeilijk lopende mensen halen en brengen
 • Een presbyter zegt: men kan ook betalen voor de opvang in het huis.

Dit Altershuis komt waarschijnlijk aan het einde van het jaar leeg. Dan kan er begonnen worden. Er moeten nieuwe ramen en deuren komen, nieuwe bedrading voor het elektrisch licht en muren moeten aangesmeerd worden. Daarna zullen ze de werkzaamheden stap voor stap doen.

Jan vraagt of de begrote € 8000,- voldoende zal zijn, waarop Béla antwoordt: als er nood komt hebben wij lieve broeders en zusters in Scherpenzeel.

Het warme maaltijd project moet nog op gang komen. Er wordt nog naar een restaurant gezocht. Half oktober beginnen ze met het uitdelen van de maaltijden. De ouderen krijgen twee keer in de week een maaltijd, maar die is zo groot dat ze er twee keer van kunnen eten.
Men verwacht dat de kosten van de maaltijden zullen stijgen van € 8,20 naar € 10,-.

Met het zondagsschoolblad Örömhír wordt naar tevredenheid gewerkt. De kinderen nemen het blad mee naar huis en lezen dat samen met ouders en grootouders. Ze brengen het de volgende keer weer mee. De 45 exemplaren is tot nog toe genoeg.

Sándor Medve zal zorgen voor alle adressen die in ”Levensteken” moeten worden opgenomen. Hij heeft beloofd dat voor 1 november te doen. Ook ds. Bogya zal voor 1 november zijn bijdrage sturen.

In de consistorie hangt een overzicht waarop alle namen van de presbyters staan en alle werkzaamheden die gedaan moeten worden. Iedere presbyter kan invullen waarvoor hij beschikbaar is.

Wanneer de presbyters vertrokken zijn komt de diaconische groep. Deze groep bestaat uit 5 actieve vrouwen, t.w.
Anouska Nagy Mehéz
Boros Magdalena
Holló Izabella
Irma Barlaz
Katika (was er niet) en
Hajdu Sándor en
mw. Bogya.

Iedere dinsdagmorgen komen deze vrouwen bij elkaar en doen samen met mw. Bogya een bijbelstudie uit het boekje van ds. W. Verboom en H. Veldhuizen.
Ze bespreken dan ook de problemen en de bezoeken.
Ze vertellen dat er zo´n 14 mensen ernstig ziek zijn, daar wordt thuis het avondmaal bediend.
Ook zijn er 3 á 4 families in de gemeente die ver onder de armoedegrens leven, ze lijden echt gebrek.
Wij ervaren het als zeer waardevol om met deze groep kennis te maken.

Dinsdagmorgen bezoeken we Lazar Lajos en zijn vrouw Florika. Lajos is al jaren bezig zelf een huisje te bouwen, vaak van tweedehands materiaal.
Het is nog niet klaar, maar ze wonen er inmiddels wel.

Dinsdagmiddag zijn we bij de begrafenis van de vader van Emese. Mw. Bogya leidt deze begrafenis.

Zij leest Job 11: 5 en Matth. 11: 28.

Hierna mogen we het Altershuis bekijken.
Het is nu nog donker binnen, maar men verwacht als er nieuwe ramen en deuren inzitten dat het lichter zal worden. Er ligt een groot stuk grond achter het huis, waar de ouderen kunnen wandelen of i.d.

Woensdag gaan we naar Borla. We halen Tünde Erzsébet Barabás op en rijden dan naar Ella. Daar lunchen we en rijden dan gezamenlijk naar Borla.
Daar zijn ook aanwezig twee curators, ds. Arpad Boros en zijn vrouw Katalin.

We vragen naar het blad Örömhír, hier wordt volop mee gewerkt. Zij krijgen 65 exemplaren en dat is voldoende.
Tot onze grote verrassing vertelde Ds. Arpad dat dit blad in Roemenië te koop is voor ca. € 6,- per abonnement en wij betalen € 10,- per abonnement. We spreken af dat wij 65 x € 6,- voor 2012 aan hen overmaken en zij zelf voor het blad zorgen.
Later spreken we dit ook af met ds. Bogya in Satu Mare. Wij betalen € 6,- per abonnement en zij verzorgen de aankoop.

Jan bedankt Tünde voor de periode die zij gewerkt heeft tijdens het ouderschapsverlof van Ella. Ze krijgt een envelop aangeboden.

We hebben een contract bij ons voor Ella. Dit contract wordt door diverse partijen getekend. Dit contract is tot december 2012.

Wij weten nu nog niet hoeveel geld wij ter beschikking krijgen voor de kerstpakketten. Dat weten we pas op 2 november, na dankdag. We kunnen daarom nog niet toezeggen hoeveel kerstpakketten ze krijgen.

Hierna bezoeken we nog een wijngaard. De druiven zijn inmiddels geplukt, maar wij genieten van de mooie omgeving.

Ook de kwekerij van Ella’s broer wordt bezocht.


De donderdag begint met een bezoek aan Medve Sándor en Éva. Éva is erg verdrietig. Zij moet een oog missen.

Een aantal maanden geleden is ook een kleinkind overleden, ze laat nog wat foto’s zien.

Daarna drinken we koffie in hotel Melody, hier werkt Tasnadi Enikö. Het is heel gezellig. Enikö werkt in de keuken en zij geeft ons een rondleiding.

Helferin Anouska en haar man Jozsef zetten ons weer een heerlijke maaltijd voor.
Daarna wandelen we met ds. Bogya door de oude stad en bekijken we de Reformatorische Middenschool. Ook bezoeken we ds. Bogya’s moeder.
Zij verlangt naar het moment waarop het Altershuis klaar is en zij daar naartoe mag. Zij heeft behoefte aan mensen om zich heen.

Hierna gaan we onze koffers pakken, nemen afscheid van de Bogya’s en rijden naar Boedapest. Daar leveren we de auto in en wachten op de luchthaven tot 7.00 uur in de morgen, want dan vertrekt het vliegtuig naar Amsterdam.

We kijken terug op een waardevol bezoek en vele goede herinneringen.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht