Waarom naar de kerk? (15)

14 oktober 2011

...zondag; vrijheid en vreugde…

Niet minder dan 21 antwoorden geeft de hervormde theoloog prof. dr. A. A. van Ruler in 1971, in zijn boekje ”Waarom zou ik naar de kerk gaan?” Zijn vijftiende antwoord luidt: ”Om de zin van de zondag te verwerkelijken.”

De zondag mag dan voluit goddelijke gebod zijn –het vierde van de tien– voor Van Ruler is de dag vooral ook een geschenk; ”Eén van de meest kostbare gaven, die de mensheid aan Israël heeft te danken.”

De zondag verwerkelijken, dat doe je volgens Van Ruler in de eerste plaats door naar de kerk te gaan. ”Onze levensdagen zijn niet allemaal eender. Het zijn niet allemaal werkdagen. We zouden er niet alleen verveeld, maar ook dodelijk vermoeid door raken. We zouden een slavenbestaan leiden. De zondag zorgt ervoor, dat we de tijd zo niet hoeven te beleven. Het betekent een regelmatige onderbreking. Dat geeft ritme aan de tijd.”

Zo regelmatig als werk- en zondagen elkaar afwisselen, zo regelmatig moet je ook naar de kerk gaan, zegt Van Ruler. ”Als we slechts zo nu en dan eens naar de kerk gaan, dan beleven we de tijd slordig en slonzig. Er komt chaos in; het ritme is er uit. Daarom ook de muziek, de zang, de klank. De trouwe kerkgang bindt de tijd aaneen tot lied.”

Zondag is ook vrijheid, vindt Van Ruler. Het is de dag waarover een mens zelf kan beschikken, onafhankelijk van werkgever of bedrijf. En als je die vrijheid echt wilt ervaren, dan ga je naar de kerk. ”Wanneer is de mens helemáál vrij, ook van zichzelf? Toch pas wanneer hij zich willens en wetens voor het aangezicht van zijn Schepper en Verlosser plaatst en zichzelf als schepsel en als bestemd voor de eeuwige heerlijkheid verstaat?

Zondag is, naast vrijheid, vooral vreugde. Daarin ligt voor Van Ruler de kern van de rustdag. ”De Heere God rustte niet alleen ván Zijn werk, maar ook ín Zijn werk. Hij vond dat alles zeer goed was. Zo verkwikte Hij zich, zoals de Statenvertaling in Exodus 31 zegt. Dat is het hart van de zondag; de vreugde over de geschapen werkelijkheid; beseffen en zeggen dat zij zeer goed is! Wij worden geroepen ons met God te verheugen en met Hem mee te ”rusten” in Zijn werk. Daarvoor vooral is ons de zondag gegeven; om de goedheid van het zijn te proeven.”

J. Reijnoudt

Waarom naar de kerk?


Terug naar het nieuwsoverzicht