Waarom naar de kerk? (12)

19 augustus 2011

...zoals men naar de bakkerswinkel gaat…

Niet minder dan 21 antwoorden geeft de hervormde theoloog prof.dr. A. A. van Ruler in 1971, in zijn boekje ”Waarom zou ik naar de kerk gaan?” Zijn twaalfde antwoord luidt: ”Om in het openbaar het geloof te belijden”.

Niet alleen die ene keer tegen Pasen, bedoelt Van Ruler, maar elke zondag opnieuw. ”Al was het alleen maar om dat alles weer eens te zeggen: alles wat we geloven, waarvan we leven, waarop we sterven. Daarin vangen we het eeuwige licht van de goddelijke openbaring, waardoor ons hele bestaan en ons hele zijn doorlicht worden, in menselijke woorden die wij zelf uitspreken. Het is echt de moeite waard om dat te doen en om daarvoor naar de kerk te gaan.”

Van Ruler zou graag zien –of beter: horen– dat niet alleen de predikant de twaalf artikelen van het geloof of de belijdenis van Nicea uitspreekt, maar dat de gemeente hardop het geloof belijdt: ”We gaan er bij staan. We zijn helemaal actief. We beleven dan op een enorme wijze de gemeenschap van de verzamelde gemeente. We leven zelfs de gemeenschap van de kerk van alle eeuwen en van alle continenten.” Als waar is wat Van Ruler zegt –en waarom zouden we daaraan twijfelen?– dan is dat voor ons eens te meer een aansporing om wel zeer bewust in gedachten de woorden van de twaalf artikelen of die van Nicea mee te ‘zeggen’.

Zelfs het naar de kerk gaan op zich is al een belijdenis. ”Daar gaan we ons huis uit. Daar lopen we over straat. Iedere zondagmorgen weer opnieuw. De buren en de wandelaars merken het vast en zeker wel eens op. Het liefst moet men z’n kerkboeken –in onze tijd een hele verzameling– in de hand houden. Dan komt er zelfs iets demonstratiefs en uitdagends in. De belijdende kracht van dit simpele gaan naar de kerk is vooral in onze tijd groot. Mén gaat niet meer. Wie naar de kerk gaat, is ouderwets. In ieder geval roeit hij tegen de stroom op. Hij komt er open voor uit: ik ga wel! Het is goed met vaste tred, met opgeheven hoofd, met een doodgewone snoet te lopen. Zoals men naar de bakkerswinkel gaat om brood te halen, precies zo gaat men naar de kerk om gevoed te worden tot het eeuwige leven”, zo schrijft Van Ruler; in de vorige eeuw.

J. Reijnoudt

Waarom naar de kerk?


Terug naar het nieuwsoverzicht