Waarom naar de kerk? (10)

24 juni 2011

Niet minder dan 21 antwoorden geeft de hervormde theoloog prof. dr. A. A. van Ruler in 1971, in zijn boekje ”Waarom zou ik naar de kerk gaan?” In deze serie zijn we toe aan ’t tiende: ”Om tot het licht te komen”, staat er boven dat hoofdstuk.

Licht, zegt Van Ruler, dat komt vooral tot ons als we uit de Bijbel lezen. Met verbazing spreekt hij over de Schriftlezing als onderdeel van de kerkdienst. ”Daar wordt uit de Bijbel gelezen! Uit een enorm oud boek: het jongste deel is negentienhonderd jaar oud, het oudste ongeveer drieduizend, op z’n minst. De grote veronderstelling van dit vreemde gebruik is toch deze: de Schriftlezing vult de hele ruimte –van de kerk en van de wereld– met het stralende licht van de eeuwige waarheid, met het alles verlichtende licht van het Woord van God. ”

Daarom heeft de kerk als geheel ook het licht. ”Dat licht is, om zo te zeggen gevangen in het lichaam van Christus. De kerk is een kathedraal, vervuld van licht. De gemeente –verlost door dat eeuwige licht– heeft zichzelf vanaf de oudste tijden dan ook ervaren als een lichtkegel in een overigens duistere wereld. Lag dat aan de christenen? Lag het aan Christus? Aan de Heilige Geest? Aan de liturgie? Aan de Heilige Schrift? In ieder geval, dáárom riep zij: Kom tot het licht. Een kerk die dat niet meer roept, is zout zonder smaak geworden.”

Verlicht worden, dat is voor een mens nog niet zo eenvoudig, zegt Van Ruler. Hij stelt dat de verlichting gepaard moet gaan met bekering. Dat is je afwenden van alle ”duisternis, ondoorgrondelijkheid, zwaarmoedigheid en slechtheid” en dan ”binnentreden in het licht. Dat is onze kerkgang!”

Opnieuw: gezegende kerkgang.

J. Reijnoudt

Waarom naar de kerk?


Terug naar het nieuwsoverzicht