Waarom naar de kerk? (9)

9 juni 2011

Niet minder dan 21 antwoorden geeft de hervormde theoloog prof. dr. A. A. van Ruler in 1971, in zijn boekje ”Waarom zou ik naar de kerk gaan? In deze serie zijn we toe aan ’t negende: ”Om het heil te ontvangen”, heet dat hoofdstuk.

Van Ruler heeft er een paginaatje voor nodig om dat heil in allerlei bewoordingen te omschrijven. Hij zegt, onder meer: ”…dat de zonden ons vergeven worden, dat de schuld ons niet wordt toegerekend, dat de straf van ons is weggedaan. Wij kunnen lang en grondig zoeken naar onze zonde, naar ons verleden, naar onze verlorenheid in de schuld, naar onszelf als zondaar – maar wij kunnen dat alles niet meer terugvinden. Dat is de geweldige kracht van de goddelijke vergeving.”

Maar, waarom dan speciaal daarvoor naar de kerk? Je hebt geen keus, zegt Van Ruler. Een mens op zich kan zijn verlossing niet bewerkstelligen en van de wereld kan je ook ”geen greintje heil” verwachten. Nee, alleen de offerdood en de opstanding van Jezus is het heil volbracht. ”Uit Hem moet het genomen worden en ons bemiddeld, dat wil zeggen: uitgedeeld en aangereikt. Die bemiddeling van het heil in Christus aan ons is het werk van de Heilige Geest. Die heeft daar zijn mannetjes voor. Hij gebruikt, de apostelen en als hun opvolgers de zendelingen en weer als hun opvolgers de dienaren van het Woord.”

Het eigenlijke van een zondagse preek is dat verhaal verteld te krijgen. ”In een preek wordt het hele heil tegenwoordig gesteld. Zo komt God-in-Christus met zijn genade op ons af. ”

Je moet echt elke zondag terugkomen, zegt Van Ruler, want ”het geloof van een mens is maar een emmertje dat te klein is om de zee van deze overweldigende werkelijkheid van de verlostheid leeg te scheppen.” En nog een reden: Wie zichzelf als zondaar in zijn verlorenheid ontdekt, kan eenvoudig niet geloven dat er genade voor hem is en dat hij Gods kind mag zijn. ”Als de dominee dat me niet iedere zondagmorgen met ambtelijk gezag van Godswege zei, dan zou dat voor mij iedere werkdag alleen maar volstrekte waanzin zijn. Ook daarom moet ik om mijns levenswil iedere zondag naar de kerk.”

Ten slotte, zegt Van Ruler, moet je jezelf daar openstellen voor het heil. ”De poorten van het hart worden door de prediking niet van buitenaf met geweld open gerammeld. Ik zelf moet ze –door de inwendige werking van de Heilige Geest– van binnenuit gaan ontsluiten en openen en zo de Heere God met zijn genade binnen laten in mijn bestaan. Dan ga ik delen in het heil.”

Gezegende kerkgang.

J. Reijnoudt

Waarom naar de kerk?


Terug naar het nieuwsoverzicht