Waarom naar de kerk? (7)

5 mei 2011

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Om de wereld voor te dragen, schrijft de hervormde theoloog prof. dr. A. A. van Ruler in 1971, in hoofdstuk zeven van zijn boekje met die vraag als titel. ”We zijn zo maar niet van de wereld af”, zegt hij in de inleiding van dat hoofdstuk. ”We nemen haar in al haar onderdelen en in haar volle omvang mee naar de kerk.”

Maar meenemen, dat is nog iets anders dan voordragen, natuurlijk. Voordragen wil zeggen: ”In onze kerkdienst zetten wij de wereld bij God als kandidaat op de nominatie en bepleiten wij, met kracht van argumenten, haar zaak. ”

Dat is ook de functie van het gebed en de voorbede. ”Fundamenteel is het zo dat wij onze weg, dat is onze weg door de wereld en daarmee ook de weg van de wereld, dus ook de wereld zelf, wentelen op de Heere, zoals de Bijbel dat uitdrukt. Het is een zware last. Het is een rotsblok. Maar al biddend werken wij dit blok van ons af en leggen het God op de schouders. Niet om daarmee maar van alles af te zijn. We zijn mede-arbeiders van God. We blijven een taak houden. Bid en werk. ”

Niets is te min voor God; bespreek alles met Hem in het gebed, onderstreept Van Ruler. ”De Schepper en Verlosser is in heel Zijn wereld geïnteresseerd. Daarom zijn alle dingen, ook de meest gewone, heilig. Tot het kiezelsteentje toe. Het gebed is in alle simpelheid dit, dat we de dingen –en dan alle dingen- met God bespreken.”

De wereld in het gebed voordragen, heeft voor Van Ruler diepe inhoud: ”Bidden is een roeren in de eeuwige raad van God. Het is een vorm van meeregeren over de wereld. God regeert de wereld door de gebeden van zijn heiligen.”

De voorbede is voor Van Ruler ”een diep mysterie van de kerk”. Bedenk daarbij, zegt hij, dat de kerk het lichaam is van Christus. ”En Christus is de middelaar van God en de mensen. Is Hij niet de eigenlijke, die in de hoge en geweldige zin de voorbede doet; intreedt bij God voor de wereld?”

J. Reijnoudt

Waarom naar de kerk?


Terug naar het nieuwsoverzicht