Waarom naar de kerk? (4)

18 maart 2011

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Die vraag beantwoordde de hervormde theoloog prof. dr. A. A. van Ruler in 1971 met zeventien antwoorden in evenzoveel hoofdstukken van zijn boekje "Waarom zou ik naar de kerk gaan?" We volgen hem in deze serie op de voet; nu in hoofdstuk 4, waar de niet zo eenvoudige woorden boven staan: Om de existentie ten volle te beleven.

Maar Van Ruler zou Van Ruler niet zijn, als hij daar niet een paar mooie dingen bij zou zeggen die een lezer tot nadenken brengen. Eerst even het ietwat vreemde woord existeren: dat heeft hier twee betekenissen, zegt Van Ruler: eerst, afgeleid van ex-sisteren, betekent het uit-treden, uitschrijden.

Als je naar de kerk gaat "om de existentie ten volle te beleven", doe je het, schrijft Van Ruler, om uit te treden uit het bestaande, uit het heden, om zo voor het aangezicht van je Schepper te komen. "Een mens staat natuurlijk over de hele linie voor het aangezicht van zijn Schepper. Ook wanneer hij de kachel aanmaakt, aardappels rooit of met een straalvliegtuig door de ruimte jaagt. " Maar dat is nog net iets anders dan dit ook in de kerk te beleven. "Wat er innerlijk omgaat in een godvruchtig mens, als hij op de akker zijn aardappels rooit, namelijk dat hij voor het aangezicht van zijn Schepper staat, dat wil ook een eigen uitwendige gestalte krijgen. Daarom gaat die aardappelrooier op zijn tijd ook naar de kerk. "

De andere betekenis van existeren is: "er zijn"; voor Van Ruler: Er zijn voor God, met alles wat een mens kan bezighouden: "Als men naar de kerk gaat, laat men zijn gewone, dagelijkse leven in de wereld niet achter zich, men laat niets los van zijn zorgen, niets van z地 vreugden, niets van z地 begeerten, niets van z地 verdriet, niets van z地 rijkdom, niets van z地 leegte."

We komen totaal voor onze Schepper. "Omgekeerd houdt dit ook in", schrijft Van Ruler, "dat men ook vanuit de kerkdienst het hele zijn het hele bestaan doorleeft. We zijn in de kerk geweest! Z zijn we in de wereld!"

J. Reijnoudt

Zie ook:


Terug naar het nieuwsoverzicht