Bericht van Tünde uit Borla

28 oktober 2010

De Heere zal Zijn volk sterkte geven; de Heere zal Zijn volk zegenen met vrede (Psalm 29: 11).

Ik wil u graag groeten met dit mooie woord uit de Bijbel, dat ik bij veel gezinnen las toen ik ze bezocht.

Nu we leven in een tijd van economische crisis en steeds meer mensen hun baan verliezen en wanhopig en hulpeloos worden, is het goed, dat we ons wenden tot God, omdat Hij ons altijd de dagelijkse kracht geeft en de geestelijke vrede, die de wereld ons niet kan bieden. Hij heeft mij elke dag deze twee kostbare gaven geschonken, waardoor ik in Zijn kracht het werk mocht doen.

Naast de oude en zieke mensen bezocht ik dit jaar, anders dan het afgelopen jaar, ook alle kerkelijke gezinnen, ook de families in moeilijke gezinssituaties. Het was geweldig om te zien dat de mensen blij waren met deze bezoeken. Ze deelden met mij hun vreugden en hun moeiten.

We lazen samen de Bijbel, we baden en zongen.

Het was een gezegende ervaring toen ik het verdriet en de tranen van emotie zag in hun ogen. In veel gezinnen werd er luid gebeden en gedankt voor de bezoeken die ik kon doen door Gods genade.

Met Zijn hulp heb ik dit jaar al 270 gezinnen bezocht. Bij de zieke mensen ben ik meerdere keren geweest als dat nodig was.

Ik dank God dat Hij mij deze taken heeft gegeven en dat ik daarbij een instrument in Zijn handen mag zijn.

Het werk met de jeugd en de kinderen bleef als voorheen: bijbelstudies in twee groepen, catechisatie in twee groepen, fluitclubs in drie groepen en de jeugdclub.

De kinderen en de jeugd zijn ontelbare keren in de kerk geweest. Bij verschillende gelegenheden is er gezongen, zijn gedichten voorgedragen en is op de fluit gespeeld.

Elf jongeren hebben op Palmzondag belijdenis gedaan en zij zijn ook bijna allemaal lid geworden van de jeugdclub. Eind juli is de jeugdclub een week op kamp geweest en eind augustus hadden we de vakantie Bijbelweek.

Ook waren er verschillende buitenactiviteiten, wat goede gelegenheden waren om elkaar beter te leren kennen. We hadden b.v. prachtige ervaringen tijdens een picknick in juni met spel, gezamenlijk zingen en een wandeltocht.

Hierdoor zijn we dichter bij elkaar gekomen, vooral in het geloof, en daardoor ook dichter bij God.

Alles overziende dank ik allereerst de Heere, Die mij kracht en wijsheid gaf om dit werk te doen. Ik dank u nogmaals voor uw hulp en uw gebeden en ook uw financiële ondersteuning.

Met vriendelijke groet en hartelijke, zusterlijke liefde

Tünde Barabas, Borla/Tasnadszanto


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht