Uitwisseling Satu Mare

25 augustus 2010

Verslag van het bezoek van onze broeders en zusters uit Satu Mare van dinsdag 17 augustus tot dinsdag 24 augustus 2010

Het gezelschap bestaat uit: ds. en mw. Bogya, 13 presbyters (kerkenraadsleden) en 9 jongeren, voornamelijk leidinggevenden aan zondagsschool en jeugdclubs.
Voor de jeugd werd er een apart programma verzorgd door Het Knipperlicht.

Doel:

  • toerustingscursus kerkenraad
  • evaluatie maaltijdproject
  • opstarten project dagopvang ouderen
  • informatie over lopende zaken in Satu Mare
  • kennismaken met nieuwe presbyters

17 augustus 2010
Om 05.00 uur in de ochtend vertrekken onze broeders en zusters uit Satu Mare naar het vliegveld van Cluj-Napoca, dat is zo’n drie uur rijden met de bus over zeer hobbelige wegen.
Omstreeks 10.30 uur vliegen zij met vluchtnummer W6 697 van WizzAir naar de Regionalflughafen Niederrhein bij Weeze, gelegen ten zuiden van Goch, vlak over de grens bij Boxmeer. Daar komen ze aan omstreeks 11.55 uur.

UitwisselingMet een bus halen vier commissieleden de gasten op.
Omstreeks 15.00 uur komen ze aan in Philalethes, waar een broodmaaltijd klaar staat, een rijk gevulde dis van salade, brood, twee soorten soep, etc. Dat is smullen.

Uitwisseling

Uitwisseling  Uitwisseling

Na de maaltijd komen de gastgezinnen naar Philalethes om kennis te maken met hun logees en ze mee naar huis te nemen. Doodmoe gaan de meeste gasten vroeg naar bed.

18 augustus
Een vrije morgen, dus de gasten kunnen uitslapen. Verschillende gastgezinnen ondernemen iets, sommigen gaan met hun gasten naar de vogeltjesmarkt in Barneveld, andere gasten wandelen over de Scherpenzeelse markt.
Om 12.00 uur eten ze in Philalethes vis en friet. Om 14.00 uur gaan ze naar de Dorcas winkel.
Er kan niet veel gekocht worden, want het moet mee in het vliegtuig terug naar huis, maar een analoge camera met een supergrote lens voor € 5,- die kun je niet laten liggen. De batterij was wel leeg, maar dat zal wel goed komen, dacht één van de gasten.

19 augustus
Vandaag begint de conferentie, ‘s morgens om 9.00 uur. Dhr. A. Vos is erbij vanuit de kerkenraad.
Het eerste hoofdstuk gaat over ‘De missie van de ouderling’ en het tweede hoofdstuk over ‘De rol van de ouderling in het tot stand komen van de woordverkondiging’.

Uitwisseling Aan het einde van de ochtend stelt Ds. Van Oostende nogal indringende vragen, zoals: wat hebben jullie geleerd van de vorige conferentie en wat is ermee gedaan? Het blijkt dat er een inventarisatie is gemaakt van de verschillende werkgebieden van de kerkenraad. De meeste broeders hebben nu ook aangegeven welke taken het beste bij hen passen. In kleinere taakgroepjes gaan vergaderen is wel een doel, maar dat is nog niet gerealiseerd. Dat betekent dat de kerkenraad nog steeds alleen voltallig vergadert. Er zijn in totaal 28 ouderlingen.
De middag is vrij te besteden. Een groepje vertrekt vanaf Philalethes naar de zandsculpturen in Garderen. Daar wordt van genoten. Op het entreebewijs staat dat je voordelig koffie en gebak kunt kopen, daar wordt ook gebruik van gemaakt. Lekker in het zonnetje… totdat één van de gasten tot de ontdekking komt dat hij zijn paspoort verloren is en ook nog € 70,-. Nu is dat geld niet zo erg, maar dat paspoort. Dus paniek. Overal zoeken en vragen, maar geen paspoort. Nu moet Geertje maar naar huis bellen of dat paspoort soms onder z’n bed ligt. Er wordt gebeden op het terras. Maar nee... toch ook geen paspoort thuis. Dan maar ons telefoonnummer achterlaten en naar huis. En jawel… achter z’n tas onder z’n bed ligt z’n paspoort. Grote blijd-schap. Er wordt gebeden en gedankt. We drinken nog een glaasje bij het gastgezin en mogen de boerderij van de familie bekijken. Geweldig.

UitwisselingOm 18.00 uur worden de gasten verwacht in Philalethes voor een broodmaaltijd, daarna kunnen ze de toren beklimmen en de kerk bekijken. Ouderling Pieter Verrips doet de rondleiding en aan het einde van de rondleiding kan er gezongen worden. En dat doen ze uit volle borst, psalm 42 en psalm 25. Pieter achter het orgel. Zo komt er een einde aan de dag en gaan de gasten terug naar de gastgezinnen.

Uitwisseling

20 augustus
Om 9.00 uur begint de conferentie. Vandaag gaat het over : ‘De dominee en de ouderling’. Eerst, wat kan de ouderling van zijn dominee verwachten? Daarna, wat kan de dominee van de ouderling verwachten?
Vanuit de kerkenraad is dhr. J. Reijnoudt aanwezig.
Ds. Van Oostende leest de zin voor: Stel zeer hoge eisen aan onze dominees. Zij zullen hier blij mee zijn. Hiervoor hebben zij de heilige dienst aangenomen. Mét deze hoge eisen laten we ook onze waardering aan hen zien. De gasten merken op dat zij dat doen en dat zij ook altijd met vragen terecht kunnen bij hun predikant.

Om 11.30 uur komt de burgemeester. Het is een goede ontmoeting. Zij vertelt over Scherpenzeel en ds. Bo-gya over het contact tussen Satu Mare en Scherpenzeel.
Onze gasten hebben voor de burgemeester o.a. het lied Halo Magyar gezongen. Het klinkt weer prachtig.

Uitwisseling

Daarna komen de presbyters en enkele commissieleden even apart bij elkaar om enige belangrijke zaken te bespreken. Het betreft de evaluatie van het project ‘warme maaltijden’ en het eventueel opstarten van een project dagopvang ouderen.

Ds. Van Oostende geeft weer dat een bezoekend Hongaars predikant vorig jaar zei dat de samenleving in Roemenië na het communisme te typeren is met drie eigenschappen:
1) jaloezie
2) wantrouwen
3) geen initiatief

De toerustingsconferenties zijn o.a. bedoeld om te leren initiatief te nemen.
Het project ‘Liefdehuis’ van de Hervormde Gemeente Szamos-negyed te Satu Mare is een goed initiatief. Er is een goed werkprogramma opgesteld, maar er staat niets in over de financiën.
Is het mogelijk om aan deze projectbeschrijving een paragraaf toe te voegen over de financiën? Wat kunnen jullie opbrengen, welke giften kunnen er binnenkomen, wat brengen de collecten op, enz. Kunnen buurge-meenten helpen? Is er subsidie te verwachten van de burgerlijke overheid?
Wat zullen de exploitatiekosten zijn, van materialen, enz. Is het mogelijk een financieel plaatje te maken voor de exploitatie, wat komt er per jaar binnen en wat zijn de kosten?
Wat kosten de warme maaltijden, kunnen die naar het opvanghuis of moeten die toch nog rondgebracht worden?

Mogelijk zijn er stichtingen in Nederland te benaderen, die dit soort diaconale projecten in achterstandsgebieden ondersteunen. Maar dan moet men eerst met een goed plan komen, dat ook financieel onderbouwd is. Afgesproken is dat men in Satu Mare zorgt voor een financieel overzicht en dat dit bij ons op 15 september binnenkomt.

Er zijn in onze commissie ook nog vragen over de brief van de ‘Diakonische Helferin’, een zuster der gemeente die thuiszorg taken verricht. Zij doet wellicht goede zielzorg, maar wij hadden gehoopt dat zij ook zorgtaken op zich zou nemen.
Mw Bogya antwoordt: ja, er wordt nog niet zo veel diaconische hulp gegeven. Deze Helferin is zeer geschikt met het hart op de goede plaats, maar ze moet nog verder opgeleid worden. Ook werkt de bloeddrukmeter niet meer goed, zodat ze er nu één moet lenen wat niet goed werkt. Deze Helferin doet 8 à 10 bezoeken per week; er zijn ongeveer 65 families te bezoeken.
De Commissie Oost-Europa besluit een bloeddrukmeter te schenken. Die gaat mee naar Satu Mare.

’s Middags wordt het Pluimveemuseum in Barneveld bezocht.

Uitwisseling  Uitwisseling

21 augustus
In Philalethes begint de conferentie gewoon om 9.00 uur. De laatste drie hoofdstukken worden behandeld:
1. Is een gelovig mens nu religieus? 2. Is een religieus mens nu gelovig? Als laatste ‘Waarom gaat het nu in het werk van de ouderling’.

Aan het einde wordt er teruggeblikt. Er komen ervaringen en vragen aan de orde. Sommigen van de presbyters vertellen hoe ze tot geloof gekomen zijn.

De middag is vrij te besteden.

Om 18.00 uur wordt iedereen bij de kerk verwacht voor de Zomerzangavond.
Uitgenodigd zijn: Het ouderenkoor Matthanja, het kinder- en tienerkoor De Morgenster en een twaalftal zan-gers uit Linschoten, die bij de psalmen de bovenstem zingen. Er wordt uit volle borst gezongen. Vooral onze gasten vielen op door het geweldige volume en de volle klank waarmee ze zongen. Eerst het hele gezelschap, daarna zongen ds. en mw. Bogya een duet. Na de zangdienst is er koffie/thee/limonade en kunnen de gasten begroet worden.

22 augustus
Om 9.00 uur is het verzamelen in Philalethes. Er zijn vier banken in de kerk gereserveerd voor onze gasten. Ds. Bogerd heet ze hartelijk welkom, hij doet ook votum en groet in het Nederlands en het Duits.
Ds. Bogya brengt de groeten over van de gemeente Satu Mare en bedankt de Scherpenzeelse kerkelijke gemeente voor alles wat ze ontvangen hebben.
Het is prachtig dat de psalmen in de dienst samen gezongen worden op dezelfde melodie in twee talen.
Na de dienst zingen de gasten een lied en de gemeente zingt hen toe psalm 84: 3.
’s Middags zijn de gasten vrij tot 16.30 uur, daarna kunnen gasten en gastgezinnen gezamenlijk eten in Philalethes. Zo’n 54 personen nemen deel aan de buffetmaaltijd, die ongedwongen en zeer gezellig verloopt.
’s Avonds een gewone dienst en daarna weer gelegenheid tot koffie/thee drinken en ontmoetingen in Philalethes. Er is veel belangstelling en het is gezellig druk.

Uitwisseling23 augustus
Om 8.15 uur verzamelen in Philalethes. Jan van Ruler begint de dag met bijbellezing en gebed. Daarna gaan gasten en belangstellenden in de bus. Jammer dat het regent.

Al vroeg komen we in Rotterdam aan, het is zo goed als droog. De meesten van ons eten nu hun boterham op in de bus. Er ligt een prachtig schip op ons te wachten en ieder geniet van de rondvaart door diverse havens. Allerlei grote schepen, de bedrijvigheid, de schittering van het zonlicht tussen de donkere wolken door op het water, de prachtige bouwwerken, de moderne architectuur van gebouwen en bruggen. Iedereen vindt het schitterend, de dag van hun leven.

UitwisselingDe buschauffeur brengt ons langs diverse mooie gebouwen in Den Haag, zoals de regeringsgebouwen, het Vredespaleis, enz.
Eenmaal aan de kust is het wel droog, maar er staat een heel harde wind. We hebben nu vrij tot 16.00 uur. Er worden schitterende foto’s gemaakt op de pier hangend tegen de stormwind in. Daarna gaan met name de jongeren naar het strand. De zon is inmiddels doorgebroken, en ze genieten daar van zon en wind en water. Een groepje ouderen bezoekt Sealife, een zee-aquarium aan de boulevard.

UitwisselingOm 16.00 uur is iedereen weer op tijd bij de bus en vertrekken we richting de familie Van Ginkel aan de Zegheweg, voor de BBQ.

De BBQ is goed verzorgd, lekkere salades, goed vlees, ijs en koffie toe. Moe maar voldaan keren de gasten terug naar de gastgezinnen.

24 augustus
Om 7.30 uur wordt er verzameld in Philalethes. Vandaag gaan onze gasten terug. Met een lach en een traan nemen we afscheid.

Afscheid  AfscheidZe vliegen om 12.25 uur terug naar Cluj-Napoca en vandaar gaat het met een bus naar Satu Mare.
We horen dat ze ’s avonds om ongeveer 7 uur onze tijd weer allemaal gezond en wel in Satu Mare zijn aangekomen.

Met dankbaarheid en vreugde kijken we allemaal terug op een goede week van leren, zingen, bidden, en gezellig samenzijn.

Zie ook de fotoserie van het bezoek.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht