Nieuws uit Borla

5 februari 2010

Van oktober t/m december 2009 heeft Tünde Barabás het werk van Ella Kocsis-Király in Borla overgenomen, vanwege zwangerschapsverlof van Ella. Dat heeft ze, zo berichtte ds. Arpad Boros ons, tot volle tevredenheid gedaan.

Ze bezocht veel oude, zieke en eenzame mensen van de gemeente. Ook gaf ze blokfluitlessen en bijbellessen aan de jeugd, waar ca. 40 tot 60 kinderen aan deelnamen. Samen met de organiste maakte ze programma’s voor de bijzondere diensten in de kerk. Jongeren en ouderen waren hierbij betrokken.

Ze heeft ook met de jeugd presentjes gemaakt, die op zondag voor de kerst na de middagdienst aan de ouderen van de gemeente gegeven werden. Dat gebeurde nu voor het eerst samen met de kerstpakketten die Jan van Dijk en zijn zoon Jan in een auto van Dorcas namens onze gemeente in Borla gebracht hebben. Het was een grote verrassing, waarvoor de gemeente van Scherpenzeel hartelijk wordt bedankt.

Tünde wil graag doorgaan met dit werk en tijdens de bezoeken vele gezinnen oproepen om naar de zondagse diensten in de kerk te komen. In overleg met de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa is het contract van Tünde met een jaar verlengd.

We spreken de wens uit dat Tünde ook het komende jaar in de kracht van God en met de Heilige Geest vervuld het werk mag doen in de gemeente van Borla.

Verslag van Tünde

"Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u", 1 Petrus 5, 7

Beste gemeente van Scherpenzeel,

Graag wil ik u allen groeten met bovenstaande woorden. Ik heb ze niet bij toeval gekozen, maar omdat deze tekst mij vele keren kracht heeft gegeven in het afgelopen jaar bij de bezoeken aan de oudere, zieke en eenzame mensen. Het woord heeft ook hen kracht gegeven. Ik heb dit tekstwoord vaak gelezen als ik hen bezocht.

Het is door Gods genade en speciale zorg dat ik hier in Borla kan werken. Als ik nu terugkijk op de drie maanden die ik in Borla heb gewerkt, kan ik met blijdschap zeggen dat de Heere altijd bij me is geweest. Ik heb Zijn zegening in alles ondervonden.

Ds. Arpad Boros heeft een lijst gemaakt met 68 namen van mensen die ik het afgelopen jaar heb bezocht. Het waren meestal oudere, zieke en eenzame mensen. Er waren ook enige ouders bij van lichamelijk of verstandelijk gehandicapte kinderen; ook alcoholverslaafden en gescheiden mensen. Dank zij onze God, aanvaardden de mensen mij met blijdschap en liefde. Tijdens het bezoek las ik hen voor uit de Bijbel, en hadden we een gesprek; daarna hebben we gebeden en gezongen.

Het was heel goed om te ervaren dat de mensen blij zijn met deze dienst aan hen, dat er iemand is in deze drukke en onrustige wereld die hen bezoekt en dat ze kunnen vertellen wat er leeft in hun hart en in hun ziel. Er waren tranen van vreugde, van dankbaarheid en van emotie. Het is voor mij ook een grote blijdschap om te zien dat deze mensen blij zijn met dit werk dat ik kan verrichten door Gods genade en dankzij jullie ondersteuning.

Wat het onderricht betreft: ik werk met twee groepen in de bijbelclub, verder in twee catechisatiegroepen, en de jeugdclub op vrijdagavond.

Ik ben verder gegaan met het onderricht aan de drie blokfluitgroepen.

We vierden met de kinderen en de jongeren: Hervormingsdag, Adventszondag, 1e en 2e Kerstdag. Ze hebben gedichten opgezegd, gezongen, stukjes opgevoerd en op de fluit gespeeld, dit alles tot eer van God.

Op de derde zondag van Advent hielden we, zoals we inmiddels gewend zijn, met de jongeren het Kerstfeest voor ouderen. We hebben dan een programma met een liefdemaaltijd. We hebben presentjes gemaakt van gips die we hen hebben gegeven samen met de voedselpakketten die jullie ons hebben gestuurd.

De jongeren hebben ook de ouderen bezocht die op die zondag niet naar de viering konden komen vanwege ziekte. Ze hebben hen hun gaven gebracht en voor hen gezongen.

Ik kan met vreugde schrijven dat de predikant en zijn vrouw me bij mijn werk hebben geholpen; ze hebben zo goed voor me gezorgd toen ik in Borla was dat ik me er thuis voelde.

Tot slot, de eer en de dank is voor God dat ik in de laatste drie maanden mijn werk kon verrichten door Zijn kracht en wijsheid. Ook wil ik jullie danken voor de ondersteuning waardoor ik mijn Heere mag dienen in Borla. Dank jullie wel voor de gebeden die jullie voor mij doen.

Ik wens jullie allen een gezegend en gelukkig nieuw jaar van God; ik bid dat Zijn zorgende en beschermende liefde elke dag van dit jaar over jullie zal schijnen.

Een warme groet in Christus, van Tünde


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht