Levensteken

2 december 2009

Zondag 6 december vindt u op de tafels achter in de kerk het informatieblad ‘Levensteken 2009’. Hierin staat een kerstgroet van ds. Ferenc en Maria Bogya Kis namens de gemeente Satu Mare. Zij groeten de gemeente van Scherpenzeel met de tekst uit Romeinen 8: 28:
Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die naar Zijn voornemen geroepen zijn”.

Ds. Arpad Boros uit Borla meldt in dit informatieblad het volgende:
Genade, vrede en liefde zij u door de Heere Jezus Christus”.

Meer hierover leest u in Levensteken 2009. Ook staan er adressen in van gemeenteleden die u een kerstgroet kunt sturen.
Het wordt in Satu Mare erg gewaardeerd als ze post ontvangen uit Scherpenzeel, het is een teken van verbondenheid.
Tenslotte vragen wij u om onze broeders en zusters in Satu Mare en Borla te gedenken in uw gebeden.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht