Naar Hongarije

21 augustus 2009

In de tweede week van september hopen ds. en mw. Van Oostende en drie leden van de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa af te reizen naar Hongarije. Deze keer niet naar Berekfürdö, maar naar Debrecen. Daar – op een camping van Dorcas, met voorzieningen voor een conferentie – zal ds. Van Oostende van 11 tot 14 september weer een toerustingscursus verzorgen voor de presbyters (ouderlingen) uit Satu Mare.

Dertien presbyters hopen samen met ds. en mw. Bogya aanwezig te zijn om, op een ontspannen en hopelijk vruchtbare manier, bezig te zijn met de studies uit het boek: “Wees een rots”.

Na deze vier dagen zullen ds. en mw. Van Oostende, de commissieleden en de presbyters naar Satu Mare reizen om ook nog de lopende zaken door te spreken, zoals:

  • Het warme maaltijdproject, waaraan we allen hebben bijgedragen door de potgrondactie in het voorjaar; het project zal worden geëvalueerd.
  • Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om een ‘Helferin’ (een soort diaconale helpster) aan te stellen. Zij kan hulp bieden aan ouderen en zieken die dat nodig hebben.
  • In 2010 D.V. zal er weer een uitwisseling plaatsvinden. Een aantal mensen (waarschijnlijk nieuwe kerkenraadsleden) uit de gemeente Satu Mare zullen naar Scherpenzeel komen. In september, juist wanneer de commissie er zal zijn, zal weer de driejaarlijkse verkiezing van nieuwe ouderlingen plaats vinden. De commissie wil deze kerkenraadsleden graag in contact brengen met onze kerkenraad in de hoop van elkaar te kunnen leren.

In Borla hoopt de commissie Ella en haar man te ontmoeten en hun zoontje Benjamin te bewonderen. Ook zal er gesproken worden met ds. Arpad Boros en de curators over de voortgang van het jeugdwerk in de gemeente van Borla.

We vragen gebed van onze gemeente om zegen voor de voortgang van al het gemeentewerk in onze zustergemeenten, en voor de nieuw te kiezen ouderlingen.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht