Reisverslag Borla

14 februari 2009

Verslag van de reis op zaterdag 27 en zondag 28 september 2008 naar Borla door ds. J. van Oostende (vz Cie Gemeentecontacten Oost-Europa) en mw. A.G. van Oostende-de Priester met als doel voortzetting van het contact met de gemeente in Borla, i.v.m. project evangeliste Ella Kocsis-Király.

We zijn in het gastenverblijf op de 'kerkzolder' in Satu Mare blijven logeren.

Borla is een hardwerkende gemeenschap waar de gemeente zelf heel veel doet. De besprekingen zijn goed verlopen. We ervaren dat de relatie hechter wordt, zeker ook door het bezoek van de delegatie uit Borla aan Scherpenzeel op 14 sept. j.l . Dat heeft Ella en haar familie, en via hen ook de gemeente, erg bemoedigd.
Voorlopig wonen Ella en Alex in het stationshuis van Sarmaság. Het oude en vochtige ouderlijk huis van Alex is nu gesloopt. Er wordt daar nu een nieuw en hoger opgetrokken huis voor hen gebouwd, terwijl Alex’ vader daarachter blijft wonen in een schuurachtig optrekje, waar hij het zeer naar zijn zin heeft en graag de rest van zijn leven wil blijven wonen.

Iemand uit Goes wil de zus en zwager van Ella (Eva en Pálli, die ook hier in Scherpenzeel waren) helpen een bloemen- en plantenkwekerij te starten. Hij leent hen niet alleen wat kapitaal, maar neemt hen ook in dienst, zodat hij verantwoordelijk kan blijven voor het geheel en zorgen voor de know-how.

Er is nu centrale verwarming in het nieuwe kerkelijk centrum met een houtgestookte ketel. Het gastenverblijf boven is inmiddels een heel eind afgewerkt. Ze hebben op zich genomen dit het komende jaar af te krijgen. Tot zolang doen ze een beroep op ons nog een jaar (tot 31-08-2009) het volledige bedrag te geven voor het salaris van Ella. Ik heb gezegd dit aan onze Cie voor te stellen onder de conditie dat zij dan vanaf 01-09-2009 een percentage mee zullen gaan betalen, wat we eind augustus 2009 zullen vaststellen.

Er moet ook een besluit worden genomen over een kinderbijbelproject, gekoppeld aan het kinderwerk van Ella.

‘s Zondags heb ik in de middagdienst gepreekt over dezelfde tekst als in Satu Mare ’s morgens, Matth. 8,10 - ‘Een groot geloof’, met een goede vertaling door Ella Kocsis-Király uit het Engels. Wederzijds zijn hartelijke woorden gesproken, hartelijke groeten overgebracht en meegegeven. We zijn toegezongen door een koortje en daarna ook door heel de gemeente. Het heeft weer veel indruk op ons gemaakt. De verbondenheid met el;kaar wordt alleen maar sterker.
 
Terugblik en afsluiting
We hebben een geweldig bezoek achter de rug. We zijn door heel veel ontmoetingen, besprekingen diep geraakt. We hebben een levende God Die zorgt. Het heeft ons zeer bemoedigd dat er toch beweging komt in de gemeenten voor het gaan dragen van eigen verantwoordelijkheid.
Laten we hopen en bidden dat God al datgene zegent waarmee we samen met onze broeders en zusters in Satu Mare en Borla begonnen zijn.
We hebben weer mogen ervaren hoe de Heilige Geest dit alles leidt, en we mogen daarin met elkaar de gemeenschap des geloofs beoefenen in onze Heere Jezus Christus.

Scherpenzeel, 31 oktober 2008
Ds. J. van Oostende


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht