Reisverslag Satu Mare

14 februari 2009

Vanaf dinsdag 16 september 2008 is een delegatie van de commissie Gemeentecontacten Oost-Europa op bezoek geweest in Satu Mare. Het doel van de reis was het geven van een toerustingscursus aan de kerkenraad en het bespreken van diverse praktische zaken.

Commissievoorzitter ds. J. van Oostende schreef een uitgebreid verslag.

Hij eindigt zijn verslag als volgt:
We hebben een geweldig bezoek achter de rug. We zijn door heel veel ontmoetingen, besprekingen diep geraakt. We hebben een levende God Die zorgt. Het heeft ons zeer bemoedigd dat er toch beweging komt in de gemeenten voor het gaan dragen van eigen verantwoordelijkheid.
Laten we hopen en bidden dat God al datgene zegent waarmee we samen met onze broeders en zusters in Satu Mare en Borla begonnen zijn.
We hebben weer mogen ervaren hoe de Heilige Geest dit alles leidt, en we mogen daarin met elkaar de gemeenschap des geloofs beoefenen in onze Heere Jezus Christus.

Download het verslag (pdf, 360 kb)


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht