Adventsgroet ds. Boros

16 december 2008

Voor de gemeente des Heeren te Scherpenzeel
Barmhartigheid, vrede en liefde van de Heere Jezus Christus!

Geliefde zustergemeente!

Ik schrijf deze regels vanuit mijn hart met blijdschap, omdat het een echte vreugde is als we getrouwe broeders en zusters mogen begroeten. We mochten jullie liefde voor ons al meerdere malen leren kennen en proeven. Wat kunnen we jullie daarvoor terug geven?
We wensen dat onze God jullie bij de komende feesttijden vanuit de hemel zegent in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, met die zegen zonder welke niemand een nieuw, volmaakt leven kan leiden.

Dank voor de geldelijke ondersteuning, waarin jullie het onderwijs van de apostel tot uiting hebben gebracht: “Draag elkaars lasten en vervul alzo de wet van Christus” (Galaten 6, 2).

In het jaar van de Bijbel wensen we jullie toe dat de Heilige Schrift ook in de toekomst jullie leidsman zal zijn, omdat “zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie, en die bewaren wat daarin geschreven staat” (Openb. 1, 3).

Dit nu langzaam wegstervende jaar geve jullie nog een vreedzaam en gezegend Kerstfeest en een rijk en gelukkig Nieuwjaar in God!

Borla, in de maand van de Hervorming 2008.
Namens onze gemeente, ds. Arpad Boros


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht