Kerstgroet ds. Bogya

16 december 2008

„Wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld.
Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.
En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem."
(1 Johannes 4, 14-16)

Geliefde zustergemeente in Scherpenzeel
Geliefde zusters en broeders in Jezus Christus

Door Gods genade komt langzamerhand de adventstijd weer aan. In deze tijd groet ik in naam van onze gemeente onze geliefde broeders en zusters in Scherpenzeel heel hartelijk. Wij danken God onze Heere dat de zusterlijke contacten voortgezet zijn! De Heere God heeft in dit jaar 2008 door jullie offergaven aan de gemeente van Satu Mare weer veel zegen gegeven. Als voorbeeld moet ik enkele dingen vertellen om onze grote dank aan God en aan jullie onder woorden te brengen.
De ouderlingenconferentie van deze herfst in Berekfürdö (Hongarije) was zeer goed en zegenrijk. Sinds deze conferentie zijn er enkele ouderlingen die ’s zondags vóór de kerkdienst het consistoriegebed uitspreken. De kleine kinderen van de zondagsschool zijn erg blij met en dankbaar voor de kinderbijbel. Ook de jongeren zijn erg dankbaar voor de Ingwersen jeugdbijbel, evenals bruid en bruidegom voor de trouwbijbel, en de belijdeniscatechisanten voor de geschenkboeken.
Erg blij zijn de arme gezinnen in onze gemeente met het kerstpakket levensmiddelen, de ouderen (32 personen) danken voor de warme maaltijden gedurende de winter, en de kleuters zijn blij met hun mooie kleuterschool.

Voor dit alles danken we bovenal God de Heere. Hij moge ons zegenen en ook dit contact in Zijn hoede bewaren.
Een gezegend Kerstfeest en een mooi nieuw jaar wens ik u allen toe.

Hartelijke groeten,
ds. Ferenc Bogya Kis


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht