Ella Kocsis in onze gemeente

25 november 2008

Ella Kocsis-Király bracht de groeten over tijdens de avonddienst op 14 september 2008

Voordat Ella de groeten overbracht zei ds. Molenaar het volgende:
In ons midden zijn vanavond Ella en Alex Kocsis-Király. Zij zijn op 24 mei j.l. getrouwd. Alex werkt bij de Spoorwegen en Ella is werkzaam in onze zustergemeente Borla, een dorp vlakbij de grote plaats Zalău, evenals Satu Mare gelegen in Noord-West Roemenië en ook Hongaarssprekend. Zij doet daar het werk van evangeliste, met name onder de jongeren. Dat houdt in dat ze bijbelklassen leidt, catechese geeft, blokfluitgroepen leidt en ook het kerkkoor en beschikbaar is voor pastoraat onder jongeren. Ook pastoraat onder ouderen en zieken behoort bij haar taak.
In feite is zij assistent van de predikant, voor wie het werk in deze grote en ook meelevende dorpsgemeente alleen te zwaar is.
Door de steun van onze hervormde gemeente Scherpenzeel wordt haar werk mogelijk gemaakt.
Ze zal nu iets over zichzelf vertellen en ook ons de groeten overbrengen van de Reformatus Kirche in Borla en in aansluiting op de groeten willen we haar staande toezingen Psalm 121: 4, de zegenbede “De Heer’ zal u steeds gadeslaan”.

Ella bracht de volgende boodschap over:
Geliefde broeders en zusters in Jezus Christus. Ik ben heel erg blij dat ik jullie allemaal tesamen zie, ik heb jullie al diverse keren de groeten overgebracht via de kerkbode en nu ben ik blij dat ik de mogelijkheid heb om jullie te ontmoeten en deze groeten persoonlijk over te brengen.
Mijn naam is Ella Kocsis van jullie zustergemeente in Borla. Ik werk daar vanaf de herfst 2006 als hulp/assistent van de predikant. Eerst werd ik ondersteund door de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard in Goes en vanaf september 2007 word ik ondersteund door jullie gemeente. Ik ben heel dankbaar aan de Heere God voor deze mogelijkheid.
Hiervoor werkte ik in een weeshuis heel ver van mijn thuis. Daar heb ik vier jaar gewerkt en daar heb ik de moeite ervaren van het missionaire werk maar ook de vreugde.
Vorige week lazen wij aan de hand van de gids voor het bijbellezen het volgende: toen Israël terugkwam uit de ballingschap, begonnen ze een huis te bouwen voor God. Gisteren, toen we in Holland arriveerden en toen we de Bijbel lazen volgens het Hollandse bijbelleesrooster, hoorden we hetzelfde: bouw het huis van God. Dat was dus een boodschap van God voor mij: “Bouw Mijn huis in Borla!”

Ik ben dankbaar aan jullie allemaal dat jullie mij de mogelijkheid geven om dit werk te doen, door jullie ondersteuning. Het is mijn taak daar om de kinderen te onderwijzen, om ze naar de Heere God te leiden. Ook om met het evangelie de jongeren te onderwijzen. Ik leid ook de blokfluitgroepen, de vakantiebijbelweek en we organiseren ook weekenden en trips. Verder hebben we kampwerk met de jongeren van de gemeente. Ik bereid ook met de jongeren diverse vieringen voor die bij ons in de kerk worden gehouden. Als het kerstfeest is maken we cadeaus voor de arme mensen van onze gemeente en ik bezoek ook de zieken en oudere mensen uit onze gemeente.
Ik zie heel vaak dat God mijn werk zegent en dat doet Hij ook in mijn persoonlijke leven. Hij heeft mij deze zomer gezegend met een echtgenoot die mij zelfs hiernaartoe is gevolgd.

Wij brengen u de groeten van onze gemeente, de groeten van Árpád Boros, de dominee van onze gemeente en ook de groeten van de leden van het moderamen, en ook de groeten van de ouderlingen van onze kerk waarvan er één, Pal, meegekomen is, hij is getrouwd met mijn zus Eva.
Ik wil jullie graag gedag zeggen en jullie groeten met de woorden van Jezus uit het Evangelie naar Markus: “Hij sprak tot hen en zei: heb goede moed, Ik ben het, wees niet bang. En Hij klom bij hen in de boot, en de wind ging liggen.”

Als gemeente zongen we Ella, haar man Alex, zus Eva en zwager Pal toe:

De HEER' zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar'.
De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' U heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht