Nieuws uit Roemenië

16 september 2008

In de afgelopen jaren hebben we vanuit Scherpenzeel heel veel mogen doen om samen met de gemeente van Satu Mare de hele infrastructuur van een nieuwe wijkgemeente letterlijk van de grond af op te bouwen. Nu staat er een mooie, opvallende kerk in dat stadsdeel als een getuigenis dat het Woord van God daar wordt verkondigd, ook voor hen die nog met het Evangelie moeten worden bereikt.

Als we terugkijken, mogen we zeggen dat het zonder de steun uit Scherpenzeel niet mogelijk was geweest. Maar ook mogen we zeggen dat het zonder de geweldige inzet van de mensen daar niet mogelijk was geweest. Wat een energie en betrokkenheid was er bij onze broeders en zusters in het geloof.

Door de veelvuldige contacten die er met Scherpenzeel zijn geweest, mede door de uitwisselingsbezoeken, zijn onze Hongaars-Roemeense broeders en zusters in aanraking gekomen met een heel andere wijze van kerkelijk bezig zijn, dan zij zelf van huis uit gewend zijn. Daar rust bijna al het inhoudelijke kerkenraadswerk op de schouders van de predikant, en de materiŽle werkzaamheden op die van de presbyters (ouderlingen). Ze gaan zien dat het werk veel meer gedeeld moet worden. Maar hoe moet dat in hun cultuur? Concreet wordt de vraag gesteld: kunnen wij van jullie leren hoe de inhoudelijke taak van ouderlingen vorm kan krijgen? Ook op het terrein van het diaconaat, want er is daar in de gemeente geen diaconie.
Onze Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa heeft het als zijn opdracht gezien op deze vraag in te gaan en te helpen bij de inhoudelijke invulling van de taak van hen die leiding geven aan de gemeente.

Dat betekent dat we na het imponerende van het begin, toen er zichtbaar heel veel van de grond kwam, nu in de fase zijn gekomen van het meer onzichtbare, maar wezenlijk heel nodige van gemeente opbouw op geestelijk terrein. De toerusting van de kerkelijk leidinggevenden. Dat is echter een langzaam proces.
Van ganser harte hopen en bidden wij dat wij hier als gemeente met evenveel betrokkenheid achter zullen staan, als we dat voor de materiŽle opbouwfase hebben gedaan.

Op dit moment zijn ds. en mw. Van Oostende, samen met een delegatie uit onze Commissie, weer in BerekfŁrdŲ voor een nieuwe toerustingscursus voor de ouderlingen van Satu Mare, aan de hand van een Hongaars toerustingsboekje voor ouderlingen. Het boekje heet: ďWees een rots!Ē Vorig jaar is het erg vruchtbaar geweest, mede door de vlotte vertaalcapaciteiten van ds. Bogya. Opnieuw hopen zij vier dagen met elkaar de bijbelse lijnen te ontdekken wat in deze tijd de goede weg is om de gemeente te bouwen en te versterken. Laten we samen de schouders eronder zetten dat de gemeente van Satu Mare een getuigende kerkgemeenschap zal zijn in hun wijk van deze stad met 130.000 inwoners. Onder het communistisch bewind ging het alleen maar om overleven. Het zicht op de naaste was helemaal teloor gegaan. Nu moeten ze met kleine stapjes tegelijk leren de barmhartigheid van de Heere Jezus voor de arme en hulpbehoevende naaste te beoefenen.

Uit de opbrengsten van de collecten ondersteunen we ook het werk van de evangeliste Ella Kocsis-KirŠly in Borla. Afgelopen zondag hebt u dat gehoord, toen Ella in ons midden was, en hierover heeft verteld.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht