Bezoek uit Oost-Europa II

25 augustus 2008

Van dinsdag 12 tot vrijdag 15 augustus waren ds. en mw. Bogya met hun kinderen in Scherpenzeel. Op donderdagavond 14 augustus hebben zij een vergadering van onze commissie bijgewoond. Er werd ondermeer gesproken over de a.s. conferentie van de kerkenraadsleden uit Satu Mare. Zij laten u weten erg blij te zijn en dankbaar voor het contact met onze gemeente en de financiële steun die ze vanuit Scherpenzeel ontvangen en groeten u hartelijk.

Op zondag 14 september hoopt Ella Király uit Borla in Scherpenzeel te zijn. In de avonddienst zal zij het één en ander vertellen over haar werk onder ouderen en jongeren in de gemeente daar. Als haar tijd het toelaat zal ze ’s maandagsavonds een vergadering met onze commissie bijwonen. Ook zij is bijzonder dankbaar voor de (financiële) steun die ze uit Scherpenzeel ontvangt, waardoor ze haar werk in Borla kan blijven doen.
Als we er komen zien we dat ze haar werk goed doet. Er is door het jaar heen veel mailcontact in het Engels. Door haar vertaling is er ook een goede relatie met de predikant, ds. Arpad Boros, en de kerkenraad.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht