Reactie Ella Király

2 juni 2008

Kort geleden bezochten we onze zustergemeente in Borla. Hier wordt het werk gesteund van Ella Király. Zij stuurde ons het volgende verslag.

“Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hu gaf uit te spreken” (Hand. 2:4).

Het is heel erg onze wens dat we elkaar zouden kunnen verstaan. Al konden we maar van het Nederlands naar het Hongaars verstaan, en van het Hongaars naar het Nederlands…
We zien ernaar uit dat de Heilige Geest tegenwoordig is en dat Hij werkt in ons leven. Wij verlangen naar de vruchten van de Heilige Geest.
Na het eerste Pinksterfeest zijn er zoveel jaren voorbijgegaan die ons vertellen van het werk van de Heilige Geest. Laten wij de Heilige Geest toe te werken in onze gemeente én in ons persoonlijke leven?

We hebben zojuist het Pinksterfeest gevierd in onze gemeente met een dienst waarin het Woord werd verkondigd, en ook met de inbreng van de kinderen en de jongeren. De kinderen hebben gedichten gereciteerd en liederen begeleid op de fluit. De jongeren gaven een bijbelstudie waarin ze vertelden over de Heilige Geest om hun verlangen naar de Geest onder woorden te brengen.

Op de eerste zondag van mei werden de moeders in de kerk in het zonnetje gezet. Ook toen hadden de kinderen een aandeel in de dienst met gedichten, liederen en fluitspel. Aan het eind van de dienst gaven ze aan alle moeders bloemen.
Onze blijdschap op deze dag werd nog vergroot door de aanwezigheid van enkele leden van de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa uit Scherpenzeel: Mathilde Werner, Teuna Schol, Tineke Eijkelkamp, Jan de Lange en Jan van Ruler. Ook doordat ze een lied voor ons zongen. Tot vreugde van alle leden van onze gemeente zongen ze Psalm 134: 3 in het Nederlands.

De volgende bijzondere dag van de jongeren is een sportdag samen met andere jongeren in Zalau bij de Gereformeerde Hogeschool. Onze jongeren gaan graag naar dit soort dagen. Zo waren ze ook op een jeugdconferentie in Zalau van 2 tot 4 mei jl. Ik zoek dan naar mogelijkheden dat ze op die dagen worden gesterkt in hun geloof.

Tot slot wens ik jullie de genade van de Geest en dat Hij jullie werk zegent in Jezus Christus.

Een warme, christelijke groet, Ella Király


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht