Collecteren - de toekomst?

3 februari 2023

Het lijkt langzamerhand iets uit het verre verleden: diakenen en kerkrentmeesters die tijdens het voorspel van de psalm voor de preek met de collectezakken de kerk door gaan. Vr corona was dit de manier waarop we collecteerden.

Ondertussen is er veel veranderd. Tegenwoordig komt 80% van de collecte-inkomsten binnen via de bank of de kerkapp. Ook is het steeds lastiger (en duurder!) om contant geld te storten bij een bank - al zijn ook daarvoor weer creatieve oplossingen...

In de kerkenraadsvergadering van 30 januari hebben we daarom besloten over de toekomst van de collecte. We blijven bij de wijze zoals we dat de laatste tijd gewend zijn: collecteren bij de uitgang.

Parallel aan dit besluit, willen we ook extra aandacht geven aan de doelen waarvoor we collecteren. Misschien herkent u het: aan het begin van de dienst worden de collectedoelen genoemd en als u de collectezak dan voor u ziet, dan weet u niet meer precies waarvoor de collecten bedoeld zijn. In de basis is er niets mis mee om iedere kerkdienst elke collecte een standaardbedrag te geven, maar een beetje diaconaal bewustzijn is ook wel goed. Daarom zullen voortaan voor de slotzang de collectedoelen duidelijk benoemd worden.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
Albert Gotink
06-5733 5720

Terug naar het nieuwsoverzicht