Oud papier Scherpenzeel

27 december 2022

Op zaterdag 17 december is er weer oud papier opgehaald. Het was niet zomaar een oud-papier-ophaalzaterdag. Helaas was het voor de allerlaatste keer dat we met onze vrijwilligers op de vuilniswagens de routes door ons dorp reden.

Oud papier ophalen Scherpenzeel

Na vele tientallen jaren is het jammer genoeg afgelopen met het ophalen van oud papier. Ik weet niet exact wanneer men is begonnen met papier ophalen. Ik weet wel dat dit werk al die jaren door vele vrijwilligers is gedaan. Velen onder ons bewaren daar nog mooie herinneringen aan, het volladen van karren (zo hoog mogelijk….), het lossen bij familie Van de Peut waar de containers jarenlang stonden, koffie en koek in de schuur, geweldig was het om jong en oud hiermee bezig te zien!

Oud papier ophalen Scherpenzeel

Sinds een jaar of 10 werken we nu met de blauwe containers, met daarbij de vuilniswagens van Wolfswinkel. Dat maakt het ophalen van papier een stuk eenvoudiger!

Zo hebben we met al die vrijwilligers via het papier heel wat geld binnengehaald. Vele jaren was de opbrengst voor ons jeugdwerk, terwijl er ook regelmatig maandelijkse opbrengsten aan goede doelen werden besteed.

Oud papier ophalen Scherpenzeel

Hoeveel vrijwilligers er al die jaren hebben meegeholpen, is niet meer na te gaan; neem van mij aan dat het er vele tientallen zijn! Nu werken we nog met zo'n 30 vrijwilligers, sommige nog niet zo lang, anderen net iets langer, weer anderen zijn al meer dan 40 jaar vrijwilliger, fantastisch toch?

Op vrijdag 13 januari organiseren we nog een afscheidsavond als afsluiting van een jarenlange traditie met vele trouwe vrijwilligers!

Oud papier ophalen Scherpenzeel

Op zaterdag de 17e stonden diverse gemeenteleden met telefoon of fototoestel klaar toen daar voor de allerlaatste keer een vuilniswagen met onze mensen er op langskwam…

Jan van Dijk, samen met Gijsbert van Sijpveld en Derco Methorst coördionator van de oud-papiervrijwillgers


Helaas is aan het ophalen van het oud papier voor onze gemeente na circa 48 jaar een einde gekomen. Bij de uitbesteding van de afvalinzameling voor de gemeente, (waar de inzameling van het oud papier onder valt) bleek dat de gevraagde commerciële partijen niet meer bereid zijn om met vrijwilligers te werken. Daarnaast is, zo bleek uit een inventarisatie, het steeds lastiger om chauffeurs te vinden voor de zaterdagochtend. Er is, samen met de andere verenigingen een gesprek geweest met de wethouder om te kijken naar alternatieven. Uiteindelijk bleken de alternatieven, die in het gesprek werden genoemd, niet haalbaar.

We danken alle vrijwilligers die in de afgelopen, bijna, vijftig jaar hebben bijgedragen aan de inzameling van het oud papier. En dat zijn er veel geweest. Ook zijn we God de dank verschuldigd dat er in al die jaren, geen noemenswaardige incidenten of ongelukken zijn geweest.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Terug naar het nieuwsoverzicht