Werkzaamhe­den pastorie

11 november 2022

Met dankbaarheid mochten wij vorige week het bericht ontvangen dat ds. Stehouwer het beroep naar onze gemeente mocht aannemen. Dit betekent dat naast het afscheid nemen van de gemeente Wijngaarden ook de nodige voorbereidingen worden getroffen voor het aanstaande vertrek van dominee en mevrouw Stehouwer.

Wanneer de verhuizing precies gaat plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend. Dit zal in het eerste of tweede kwartaal zijn van 2023.

Feit is wel dat zij, in afwachting van de bouw van de nieuwe pastorie aan de Hopeseweg, eerst een jaar de pastorie aan het Kerkplein gaan bewonen. Voordat dit zover is moeten er een aantal werkzaamheden in de pastorie worden uitgevoerd.

Dit is het verwijderen van de vloerbedekking op de eerste verdieping, diverse sauswerkzaamheden van de wanden en kleine reparatiewerkzaamheden aan de kozijnen. Gezien dit op redelijk korte termijn moet gebeuren en schildersbedrijven geen of zeer beperkt tijd hebben om dit uit te voeren zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers die deze werkzaamheden voor hun rekening willen nemen.

Wie wil ons helpen? Je kunt je aanmelden bij Theo van Noord, tel: 06-29420343 of email: TvanNoord@hervormdscherpenzeel.nl.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Terug naar het nieuwsoverzicht