Nieuwe pastorie

7 oktober 2022

Recent heeft het college een nog te bouwen woning gekocht aan de Hopeseweg, aan de rand van het nieuwe plan Zelder. Het is een vrijstaande woning en zeer energiezuinig, voorzien van onderhoudsarme materialen en daarmee toekomstbestendig. De woning zal worden bestemd als nieuwe pastorie voor de te beroepen predikant.

Voldoet de huidige pastorie niet meer?
De reden van deze aankoop is de huidige staat van de pastorie aan het Kerkplein. De woning heeft door zijn grootte relatief gezien hoge onderhoudskosten en energielasten. Er dient een aantal grote investeringen plaats te vinden in het kader van onderhoud. Ook de tuin om de woning vraagt veel onderhoud. Daarnaast is de woning te groot voor een gemiddeld predikantsgezin. De aard van de noodzakelijke investeringen leidt echter niet tot een waardevermeerdering van de woning. Tenslotte, en niet onbelangrijk: een predikant en zijn gezin moet zich thuis voelen op de plek waar ze wonen, waar scheiding tussen werk en privé voldoende gewaarborgd kan worden.

Wat gebeurt er met de huidige pastorie?
Dat is op dit moment nog niet bekend. De afgelopen tijd zijn diverse scenario's onderzocht. Door de situatie in de wereld, de rentestijgingen en de ontwikkelingen op de woningmarkt worden wij, net als iedereen, geconfronteerd met extreme prijsverhogingen. Dit betekent dat een aantal van de uitgewerkte scenario's niet meer haalbaar is. De komende tijd zal er over de toekomst van de huidige pastorie een besluit worden genomen.

Financiering
Het is de bedoeling dat de nieuwbouw van de pastorie uit eigen middelen wordt betaald door verkoop van bestaand onroerend goed van de kerk. Daarmee kan de herbestemming budgettair neutraal worden uitgevoerd.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Terug naar het nieuwsoverzicht