Stijgende energiekosten

10 oktober 2022

Wie maakt er zich geen zorgen om?
Geconfronteerd te worden met substantiële prijsverhogingen van gas en elektra.
Anders dan bij gezinnen is er op dit moment voor maatschappelijke instellingen nog geen enkel zicht op een prijsplafond of enige vorm van compensatie. Behoudens een teruggaaf van de energiebelasting waar we al langer een beroep op kunnen doen.
Inmiddels zijn wij door onze energieleverancier op de hoogte gesteld van de verwachte prijsverhoging van de energielasten. Voor het gebruik van energie betaalden wij voor de kerk en Philalethes op jaarbasis ca. € 15.000,--.
De nieuwe bedragen zullen waarschijnlijk met 300-400% worden verhoogd. Concreet betekent dit een verhoging tot wel € 45.000,-- tot € 60.000,--. 
U begrijpt dat een dergelijke verhoging, zonder maatregelen, niet is op te vangen in de lopende exploitatie.

Omdat het niet de verwachting is dat de energielasten de komende tijd substantieel zullen dalen heeft het college het volgende besloten:
* Met onze 'huisinstallateurs' gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor extra energiebesparende maatregelen.
* Het college doet onderzoek naar aanvullende subsidiemogelijkheden.
* De koster zal een strikter beleid hanteren met het toewijzen van zalen. Voor de toewijzing zal worden gekeken naar de groepsgrootte in relatie tot de grootte van een zaal.
* Er zal kritischer moeten worden gekeken naar de uitgaven.
* De prijzen voor verhuur van zalen in Philalethes en de kerk worden, per 1 januari 2023, verhoogd met een energietoeslag. Gebruikers en huurders worden hier de komende tijd over geďnformeerd.
* De thermostaat zal standaard 1 °C naar beneden gedraaid worden. U kunt u dus beter wat warmer kleden.

Tenslotte, suggesties om energie te besparen zijn van harte welkom. We danken u voor uw begrip en medewerking.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Terug naar het nieuwsoverzicht