Pastoraal werker

23 september 2022

Mijn naam is Henk van Vliet. Ik ben getrouwd met Eline en we hebben drie kinderen. We wonen in het mooie vakantiedorp Voorthuizen. De laatste jaren heb ik in verschillende christelijke gemeenten gewerkt binnen de PKN. Daarin hield ik me voornamelijk bezig met pastoraat, onderwijs en kringwerk. Ik hoop de komende tijd bij te kunnen dragen in de Hervormde gemeente van Scherpenzeel.

Naast pastoraal werker ben ik ook werkzaam als geestelijk verzorger in enkele tehuizen in Harderwijk.

Voordat ik in de kerk aan het werk ging heb ik 13 jaar een supermarkt aangestuurd. Daar heb ik geleerd om tussen de mensen te staan. Het was een plek van ontmoeting. Ik bid en verwacht dat God zelf vooruit gaat. En dat onder de leiding van Zijn Heilige Geest er goede ontmoetingen zullen zijn. Dat de gemeente als een kudde achter de goede Herder aangaat, onze Heere Jezus Christus. Graag tot ziens!


Dit is een nieuwsbericht van het pastoraat

Terug naar het nieuwsoverzicht