Pastoraat

15 juli 2022

Verdeling
We zullen de komende maanden wat minder verschil maken tussen Noord en Zuid. Natuurlijk is ds. Bergshoeff de wijkpredikant van wijk Noord en heeft ook elke wijkouderling een deel van de 'predikantswijk' Noord of Zuid onder zijn hoede. Maar zeker in de vakantietijd loopt het pastoraat van Noord en Zuid wel eens een klein beetje door elkaar.

De hoofdlijn blijft wanneer u pastoraat contact zoekt: bel of mail de wijkouderling. Als u in wijk Noord woont kunt u daarna ds. Bergshoeff contacten. Voor wijk Zuid mag u bellen, mailen of appen naar onze scriba (zijn contactgegeven staan hierboven).

Ouderenpastoraat
Zoals u weet zijn ds. Nap en ds. Brussaard actief onder onze ouderen vanaf 83 jaar. De bezoekbroeders die in het ouderenpastoraat werken, bezoeken gemeenteleden vanaf 75 jaar. Hierin is niets veranderd sinds het emeritaat van ds. Van Goch. Dus: als u tussen 75 en 83 jaar bent en als u uw bezoekbroeder niet kunt bereiken, mail of bel mij gerust!

Wijkindeling
Het college van predikanten en ouderlingen, ook wel consistorie genoemd, heeft op 4 juli de vacante wijken verdeeld onder de nieuwe wijkouderlingen.

Hieronder een samenvatting. Natuurlijk is de volledige wijkindeling ook op deze website te vinden en ze worden opgenomen in de nieuwe gemeentegids die eind september verschijnt.

Wijk 1 Ouderling Gerard van de Weerd
Dit is het wijkje Nieuw Willaer en straten rond de Rembrandtlaan en de Konijnenburglaan

Wijk 4 Ouderling Coen van de Wetering
Dit is het eerste deel van De Voorposten (tot de Oude Barneveldseweg) met de zijstraten ervan en de Vogelbuurt

Wijk 5 Ouderling William Jochemsen
Dit is het buitengebied ten noorden van ons dorp en de straten in plan Renes.

Wijk 11 Ouderling Henk Haanschoten
Dit is het gebied tussen de Nieuwstraat en de Stationsweg en het buitengebied richting Maarsbergen en Woudenberg

Wijk 12 Ouderling Hendrik Wolswinkel
Deze wijk ligt tussen het park en de Nieuwstraat

Vacature pastoraat
Misschien heb je het gezien: in De Waarheidsvriend van vorige week stond een advertentie van onze gemeente. We zoeken een pastoraal werker voor de tijd wat we vacant zijn door het emeritaat van ds. Van Goch.
De vacature bestaat uit twee delen: catechese en pastoraat wijk Zuid.
Stel dat je iemand kent die vanuit opleiding en/of ervaring pastoraal werk zou kunnen doen of zou kunnen bijdragen in de catechese, neem gerust contact op met de kerkenraad! Er is momenteel op allerlei plaatsen veel werk in het Koninkrijk van God; maar eigenlijk vinden we ook wel dat de lege plek in onze gemeente zo snel mogelijk ingevuld zou moeten worden....


Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht