Weer collecteren in de kerk

25 juni 2022

Vanaf zondag 3 juli wordt er weer, in aangepaste vorm, gecollecteerd in de kerk.

Voorafgaande aan de slotpsalm zal de predikant de collectedoelen bekend maken. Tijdens het voorspel van de slotpsalm krijgt u de gelegenheid uw giften via de kerkapp over te maken. Daarnaast is er, het verlaten van de kerk, gelegenheid om collectebonnen in de daarvoor bestemde collectezakken bij de diverse uitgangen van de kerk te doen.
Wij verzoeken u vriendelijk om het gebruik van muntgeld, zoveel als mogelijk te beperken. Het gebruik van muntgeld neemt steeds verder af en banken stimuleren digitale betalingen. Daarnaast zijn er steeds minder mogelijkheden om het muntgeld te storten.

Overmaken per bank blijft mogelijk. De penningmeesters van beide colleges stellen het wel op prijs als de juiste bankrekeningnummers worden gebruikt oftewel diaconale giften naar NL28 RABO 0355 1350 78 en giften voor de kerk naar NL11 RABO 0372 4041 97. De giften komen dan op de juiste plaats terecht, verdeling op basis van historische cijfers is niet meer aan de orde en het voorkomt veel onnodig werk.

Op de laatste maandag van de maand krijgt u de gelegenheid om collectebonnen te kopen. De eerste volgende keer is dat op maandag 27 juni van 19.30 20.00 uur
in de consistorie.

Lees ook het uitgebreide nieuwsbericht hierover van 20 mei.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
Albert Gotink
06-5733 5720
secretariscvk@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht