Collecteren nieuwe stijl

7 oktober 2022

Sinds enkele maanden kan er met de kerkapp aan specifieke collecten worden bijgedragen. Op deze manier is het duidelijk of u bijdraagt aan de collecte voor de diaconie, kerk of zending.

Als u uw bijdrage contant of via collectebonnen geeft in de collectezakken bij de uitgang, is de bestemming van uw geld ook duidelijk: bij elke zak in die mooie houten houders staat een labeltje van de bestemming.

Als u geen gebruik maakt van bovenstaande manieren, kunt u uw bijdrage ook geven door een bankoverschrijving.

Wij brengen de verschillende banrekeningnummers nogmaals onder uw aandacht:

  • NL28 RABO 0355 1350 78 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte diaconie of collecte zending
  • NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte kerk.

Voor deze bankoverschrijvingen vragen wij extra aandacht om de collectedoelen op de juiste rekening over te maken, zodat de ontvangsten ook daar binnenkomen waar u ze voor bedoeld hebt.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
Albert Gotink
06-5733 5720

Terug naar het nieuwsoverzicht