Laaggeletterd en dan?

4 juni 2022

Ken jij iemand die laaggeletterd is?
Als je werkzaam bent in de (jeugd)zorg of hulpverlening dan kan dat bijna niet anders. Nederland kent namelijk maar liefst 2,5 miljoen laaggeletterden ouder dan 16 jaar. Laaggeletterden hebben moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Een deel van de laaggeletterden weet zich behoorlijk te redden. Laaggeletterden kunnen een middelbare beroepsopleiding hebben en werk. Met de juiste vaardigheden en ondersteuning vanuit de thuissituatie staat laaggeletterdheid mensen vaak nauwelijks in de weg. Wanneer die ondersteuning wegvalt, of die vaardigheden om de een of andere reden worden aangetast, kan dat persoonlijke drama’s tot gevolg hebben.

Laaggeletterdheid in Scherpenzeel
Uit cijfers op de website geletterdheid in zicht van juli 2020 blijkt dat het gemiddelde van de regio FoodValley 7% is. De verschillen tussen de FoodValley-gemeenten zijn groot:

Gemiddelde in FoodValley 7% Rhenen 5%
Barneveld 11% Scherpenzeel 11%
Ede 9% Veenendaal 7%
Renswoude 7% Wageningen 5%

Bron: www.geletterdheidinzicht.nl

Met 11 % heeft Scherpenzeel het hoogste percentage laaggeletterden in de regio. Uit onderstaande grafiek (de situatie in Scherpenzeel t.o.v. de regio en landelijk) blijkt dat van de doelgroep laaggeletterden het aandeel met Nederlands als moedertaal hoog is. De groep Nederlandse werkenden van 50+ met gezin ligt met 22 % ver boven het landelijk gemiddelde (van 12%) en het gemiddelde in de regio. Opvallend is ook het percentage jongeren onder de 30 jaar zonder partner of kinderen.

Figuur 1 Bron: www.geletterdheidinzicht.nl

Wat kun jij doen?
Zou je willen weten hoe je laaggeletterdheid kunt herkennen? Ben jij werkzaam in de (jeugd)zorg of hulpverlening? Of ben je gewoon geďnteresseerd in het onderwerp? Dan kun je je aanmelden voor een training met een VR-bril (VR=virtual reality). Doormiddel van een VR-bril ontdek je hoe het is om laaggeletterd te zijn én wat je ervaart als professional als je dit onderwerp moet aansnijden. Welke dynamiek ontstaat er tussen jou en de ander en hoe kun je die doorbreken? Je kunt je hiervoor aanmelden via mail bij Femke Reijnen: taalhuisscherpenzeel@gmail.com. Als er voldoende aanmeldingen zijn dan wordt in overleg de datum geprikt. Locatie zal de Breehoek zijn.


Terug naar het nieuwsoverzicht