Oefenschool van het gebed

4 februari 2022

Het is bemoedigend te horen dat het thema bidden mensen aanspreekt. Bidden blijkt niet zo eenvoudig te zijn, veel mensen worstelen daarmee. Uit de reacties die ik heb gekregen kwamen verschillende vragen naar voren. Eťn daarvan was de vraag over gebedsverhoring. Dat is een belangrijk punt. God die belooft dat Hij ons gebed in het openbaar zal vergelden. Maar betekent dat dan ook dat ik alles ontvang waar ik om bid? Vele mensen weten maar al te goed, dat dit niet zo werkt. Anderen vragen zich dan af of ze misschien niet goed bidden. Zegt Jakobus niet: U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. Genoeg dus om nog verder over na te denken.

Andere thema's wil ik in een aantal avonden door de week behandelen. Dan wil ik u ook graag wat vertellen over het zogenaamde getijdengebed. Dat is een vorm van bidden waar je op vaste momenten van de dag een gebed opzegt. Het is een traditie die je al in het Oude Testament ziet en later door de kloosters is overgenomen. Ik denk persoonlijk dat dit voor ons moderne mensen wel eens een hele mooie en heilzame vorm kan zijn. Die avonden zullen na Pasen gaan plaatsvinden. U hoort nog.


Meer informatie:
ds. G.C. Bergshoeff
033-277 13 77
dsb@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht