Bijbelstudie Geef Hoop

15 februari 2022

Chiyembekezo is in de taal van Mozambique het woord voor hoop. Het is ook de naam van de kerkelijke organisatie waar de HGJB zich met het diaconale project voor wil inzetten. De jongeren van deze organisatie willen hoop brengen in een omgeving met weinig toekomstperspectief. Het is een hoop die ingegeven is door het geloof in God die omziet naar mensen. Jongeren worden hierdoor ge´nspireerd om Zijn liefde in woord en daad delen en zo zelf tekenen van hoop te zijn. Deze trits geloof, liefde en hoop komt terug in het bijbelgedeelte 1 Thessalonicenzen1:1-10.

Tijdens de projectreis naar Mozambique werden de vrijwilligers met dit gedeelte uit de Bijbel door Abusa Ezechiel (predikant & co÷rdinator van TEE) toegerust voor hun werk. Enkele woorden uit zijn preek: 'Iedereen die Christus heeft ontvangen heeft een belangrijke taak. We moeten Jezus volgen en andere dingen achter ons laten. We moeten met elkaar laten zien dat we christen zijn. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Het moet geen theorie blijven. We kunnen onze liefde laten zien, door anderen te bezoeken of bij zieken in het ziekenhuis langs te gaan. Zo kunnen we een voorbeeld voor anderen zijn en het goede laten zien. Dit doen we niet zonder hoop. Onze hoop is dat Jezus Christus zal komen.'

Dit gedeelte is ook de basis van de Bijbelstudie die hoort bij het Geef Hoop project 2022. Deze Bijbelstudie kan alleen (in de stille tijd) gehouden worden, op een Bijbelkring, thuis in het gezin of samen met anderen uit de gemeente.

> Download het Bijbelstudiemateriaal


Zie ook: Diaconale werkgroep

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht