Dienen als ambtsdrager

16 februari 2022

Als eerste wil ik de gemeente hartelijk danken voor de reacties op het bericht in de vorige kerkbode over het indienden van namen voor de vacatures in de kerkenraad. Meer dan anders werden namen aangedragen van broeders. Andere jaren was een totaal aantal namen van 150 al heel bijzonder. Nu gingen we ruim over de 200... Deze betrokkenheid is voor ons als kerkenraad heel fijn! En het is ook heel bijzonder dat er namen genoemd zijn van broeders die bij ons als kerkenraad niet direct op het netvlies stonden. Er zijn dus veel gemeenteleden die van onze goede God talenten hebben gekregen!

Als tweede wil ik iets anders benoemen. We kennen heel veel gemeenteleden die graag een dienstbare taak in de gemeente vervullen. Maar ambtsdrager worden? We horen nog wel eens dat wordt gezien als iets dat 'te groot' is. Ik vraag me af of dat terecht is. Als je door Gods gemeente - ja, dat zijn we! - wordt geroepen tot het ambt, dan word je feitelijk door God geroepen. Dat is een hele opgave, zeker! Maar als God roept, dan zal Hij ook bekwaam maken! Dus een roeping tot het ambt is ook een verzekering van Gods zegen... En ik kan uit eigen ervaring zeggen: dat is Heerlijk!


Dit is een nieuwsbericht van de kerkenraad

Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht