Privacyverkla­ring

29 oktober 2021

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Hervormde Gemeente Scherpenzeel verplicht zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. De wijze waarop wij aan deze zorgplicht gevolg geven is vastgelegd in de privacyverklaring.

Deze verklaring is op 11 oktober jl. goedgekeurd door de kerkenraad en is gepubliceerd op de website van de Hervormde Gemeente Scherpenzeel.

College van Kerkrentmeesters
Gijs van de Geer
Functionaris gegevensbescherming


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Terug naar het nieuwsoverzicht