Viering Heilig Avondmaal

20 januari 2023

In februari, aan het begin van de lijdenstijd hopen we als gemeente het sacrament van het Heilig Avondmaal weer te vieren.

De kerkenraad heeft in december besloten om de wijze van vieren zoals we dat de laatste keren hebben gedaan, voort te zetten: aan het begin halen alle gemeenteleden die deelnemen aan dit sacrament voor in de kerk brood en wijn, waarna we het op de eigen zitplaats eten en drinken.

We hebben uitgebreid gesproken over deze wijze van vieren in vergelijking met wat voor 2019 gebruikelijk was. Over het algemeen werd het gezamenlijke van de nieuwe manier van vieren als positief ervaren. Zeker jonge kinderen maken zo het vieren van het sacrament intenser mee. Dat biedt dan weer kansen voor de gezinnen om er thuis over door te praten...

De diakenen, die altijd al een belangrijke rol hebben bij de organisatie van de viering, denken verder na over details zoals de looproutes en het verminderen van afval.

In dit kader herhaal ik ook graag wat ik in november vorig jaar ook schreef: gasten en gastleden van onze gemeente mogen samen met ons dit sacrament vieren. Daarbij is het de bedoeling dat dit vr de viering via de wijkouderling (of de scriba) kenbaar gemaakt wordt.


Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht