Zoals het klokje op de kerk klinkt

4 juni 2021

Naar aanleiding van de preek over de eerste christelijke gemeente, belde een broeder uit de gemeente mij op met een interessant detail van ons kerkgebouw. Het ging in die preek om het volhardende gebed van de eerste christenen. Uit Handelingen 3:1 en 10:3 wordt duidelijk dat de eerste christenen zich aan de Joodse gebedstijden hebben gehouden. Zij hadden de gewoonte om driemaal daags bij elkaar te komen en te bidden. Lange tijd is dat ook in de kerk zo gegaan. Nu vind je het nog in de kloosters. Zevenmaal daags klinkt de klok in het klooster en dan weet de broeder of zuster hoe laat het is. Tijd om te bidden.

Daarvoor had het kerkgebouw een speciaal klokje (dus niet de grote klok in de toren), de zogenaamde angelusklok. En die heeft ons kerkgebouw ook gehad. U kunt het zien aan het kleine torentje midden op het kerkgebouw, alleen zit er geen klok meer in. Vroeger zat daar dus een klok en die luidde om 6 uur 's morgens, 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds. En als de klok luidde dan wist iedereen hoe laat het was: tijd om te bidden. En als de boer dan aan het ploegen was, hield hij stil, knielde naast zijn paard en zei de gebeden op, dezelfde gebeden die de pastoor op dat moment in de kerk bad; die kende hij immers uit het hoofd. En dat deden meer mensen. En zo wisten ze zich ook verbonden door het gemeenschappelijk gebed.

Hoe mooi is dat!

Ik vind het echt jammer dat we deze gewoonte zijn kwijtgeraakt. Juist in onze tijd kunnen we wel een beetje structuur gebruiken. Het leven is vaak zo chaotisch en hectisch. Dan kunnen we een voorbeeld nemen aan de christenen van het eerste uur. Zij stonden ook dicht bij het vuur van de Geest. En dat kenmerkte ook hun gebeden. Deze waren voor hen geen individuele geloofsexpressies op momenten dat het hun uitkwam. Het leven van de eerste christenen kende, net als dat van hun Joodse tijdgenoten, vaste tijden voor de omgang met God.

Dit kan een verrijking zijn voor de beleving van ons persoonlijke gebed. Bidden op vaste tijden helpt om uitgetild te worden boven een eenzijdige individuele gerichtheid en het verbindt je in het gebed met het hele volk van God. Misschien toch maar weer een (digitale) gebedsklok plaatsen?


Meer informatie:
ds. G.C. Bergshoeff
033-277 13 77
dsb@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht