Geloofshelden

17 april 2021

Zelf zullen ze het zo niet gezien hebben. Maar voor mensen om hen heen waren het voorbeelden. Zelfs een aanleiding om het geloof in Christus serieus te nemen. Ik heb het over vaders, moeders, opa's, oma's, mensen van vlees en bloed.

Laatst hadden we het met de belijdeniscatechese over geloven. Geloven is een gave van God. Dat is iets wat de Geest in ons werkt. Daarbij maakt Hij wel gebruik van mensen. En dat bleek die avond maar al te duidelijk. Voor de één was dat een vader, voor de ander een opa. En zo had ieder wel een verhaal. Het was een avond om stil van te worden.

Zo werkt dat dus.

Opa of oma was zich er zelf waarschijnlijk helemaal niet zo van bewust, maar voor het kleinkind betekende het veel. Wat is dat mooi om zulke voorbeelden in je omgeving te hebben. Mensen in wie je iets van Christus ziet.

En dat kan op allerlei wijze tot uitdrukking komen. Hoe mensen met het zicht op de dood rust vinden in Christus. Hoe het geloof in God een plaats heeft in het dagelijkse leven. Hoe de barmhartigheid van Christus zichtbaar wordt. Zo veelkleurig Christus is, zo veelkleurig komt dat ook tot uitdrukking in mensen. En dat hoeft zeker niet altijd in grote woorden. Het is belangrijk dat er zulke voorbeelden zijn.

Paulus wijst daar ook op in Filippenzen 3:17: Wees mijn navolgers, broeders en houd het oog gericht op hen die zó wandelen. Dat klinkt misschien een beetje vreemd dat Paulus zichzelf als voorbeeld aanprijst. Maar dat is net als een vader die aan zijn zoon uitlegt hoe hij de motor van een auto moet repareren. De vader zal dan tegen de zoon zeggen: Kijk goed hoe ik het doe, dan moet jij het nadoen. Zo werkt dat. Of zoals de ene bedelaar de andere uitnodigt naar de plaats waar eten te verkrijgen is: Volg mij!

Wat is het dan mooi wanneer er zulke voorbeelden rondlopen. Voorbeelden in wie iets van Christus te zien is. Of beter, door wie iets van Christus te zien is. Die weten waar de Bron van Leven te vinden is. Het vraagt juist bescheidenheid en nederigheid. We staan maar al te vaak in de weg. De christen is doorschijnend, transparant tot op Christus.

Jongeren hebben zulke voorbeelden nodig.


Terug naar het nieuwsoverzicht