Het einde der tijden

3 maart 2021

Pas op dat niemand u misleidt (Matth. 24:4)

In Mattheus 24 lezen we dat Jezus de tempel uitloopt. Dat doet Hij blijkbaar op een bepaalde manier, want de discipelen houden Hem aan en vragen: "Meester ziet U deze gebouwen?" Het lijkt wel of ze aanvoelen dat Jezus demonstratief de tempel verlaat. De tempel is het centrum van IsraŽls godsdienst. Daar komen hemel en aarde bij elkaar. Dat is de plaats van verzoening, daar vindt de offerdienst plaats; daar wordt de Schepper van het Al aanbeden.
Laat Jezus dat nu achter zich? Wat is dit? "Meester zie de gebouwen," proberen de discipelen nog. En dan komt het hoge woord eruit: "Er zal niet ťťn steen op de andere gelaten worden."
De discipelen zijn verbijsterd. In de oorlog is ons kerkgebouw deels ingestort. Dat had natuurlijk een geweldige impact. Hoeveel temeer wanneer de tempel er niet meer is. Dat zou het einde betekenen van het contact tussen God en mensen.

Maar niet getreurd. Had Christus niet gezegd dat de tempel niet meer nodig is? Jezus Zelf is de ware tempel. Door Hem is er toegang tot God. Dan maakt het niet meer uit waar je Hem aanbidt, zoals Hij vertelt aan de Samaritaanse mevrouw (Joh. 4:23).

Toch blijven de woorden van Jezus rondzingen in de harten van de discipelen. Later wanneer ze op de Olijfberg zitten, vragen ze Hem: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

Het eerste wat Jezus dan zegt is: "Pas op, dat niemand u misleidt." Juist als het gaat om het einde der tijden duiken er vaak valse profeten op. Dat was in de tijd van Jezus zo; Paulus, Petrus en Johannes hadden er mee te maken; en de eeuwen daarna zijn ze nooit ver weg geweest.

Vooral op kantelmomenten in de tijd komen ze te voorschijn. Toen het jaar 1000 aanbrak wemelde het van de eindtijdpredikers. "Nu is het moment gekomen," schreeuwden ze op de markten en in de straten. Zoals hen betaamt werden de mensen de stuipen op het lijf gejaagd, om vervolgens met lieflijke woorden de uitkomst te bieden, niet zelden tegen betaling: tja, de schoorsteen moet ook gewoon roken.

Ten tijde van de Reformatie, toen heel Europa in beweging was, kropen ze opnieuw uit hun holen om hun profetieŽn te gelde te maken. Eťn van die ongeregelde geesten kennen we maar al te goed wanneer we ons er met een Jantje van Leiden af willen maken. En rond het jaar 2000 was het weer raak. Computers zouden op hol slaan, en het einde der tijden was daar. En de predikers weten altijd nauwkeurig de tijden te voorspellen. Toen de Verenigde Staten Irak binnenvielen, en de wereld op de rand stond van een derde Wereldoorlog, was er ook zo'n eindtijdprediker die precies wist hoe lang deze oorlog zou duren. Eťn uur! Want zo staat het immers geschreven in Openbaring 18:19: Want in ťťn uur is zij verwoest. Helder en klaar. Er klopte geen hout van....

Pas op dat niemand u misleidt.

Het kan dan ook nauwelijks verbazen dat we dezer dagen ook weer overspoeld worden door eindtijd-predikers. We beleven ongekende tijden, met stuntelende overheden, zoekende wetenschappers en invloedrijke computerrijken die hun ideeŽn over een nieuwe wereldorde willen doordrukken. U snapt het al: ideale brandstof voor valse profeten. En we zien ze door de straten en dorpen marcheren. Hun pamfletten met de gebruikelijke horrorverhalen en bijbehorende oplossingen worden door de brievenbussen gegooid. "Pas op, dat niemand u misleidt", zegt Jezus. Grappig eigenlijk dat deze mensen dus in eigen persoon een vervulling zijn van de profetieŽn; maar niet op de manier zoals ze zelf zullen bedoelen.

Zo kregen velen afgelopen week ook weer zo'n traktaatje door de bus geduwd: Eyeopener - waarom dat weer in het Engels moet, snap ik niet. Overigens merkwaardig dat dit zomaar gebeurt zonder de christelijke gemeente ter plaatse even te informeren; de apostel Paulus zou dat nooit gedaan hebben: die stelde er eer in om nergens het Evangelie te brengen waar dat al gebracht was (lees maar wat hij schrijft in Romeinen 15:20). Daar hebben dit soort - zelfbenoemde - predikers geen boodschap aan. Dat is al een veeg teken. Moet u zich eens voorstellen dat wij als Hervormde gemeente in Woudenberg eventjes een folder door de bus gooien; dat zou niet gewaardeerd worden.

Maar valse profeten hebben niet zoveel op met dit soort principes. Ze lezen de Bijbel selectief.

Deze man weet ook precies te vertellen hoe het script van de wereldgeschiedenis geschreven is; dat het niet lang meer zal duren of Christus komt terug. Vreemd eigenlijk, want Christus zelf zegt dat Hij niet weet wanneer dat zal zijn. Alleen de Vader weet dat. Blijkbaar weet deze prediker meer dan de Zoon van God. Ach, weer een bekend recept. We weten het. Het is van alle tijden.

Pas op, dat niemand u misleidt.

In het tijdschrift valt ook weer te lezen dat de grote verdrukking aanstaande is. Ja dat zegt Christus ons. Het wordt er niet makkelijker op. Maar laten we nu niet doen alsof deze profetie nu pas in vervulling gaat. Dan heb je echt weinig kennis van de kerkgeschiedenis - denk aan de verschrikkingen die onze broeders en zusters onder Nero en Domitianus hebben meegemaakt.

Ook dat is weer een helder kenmerk van deze eindtijd-predikers: ze worden niet gehinderd door enige kennis. Daarbij delen ze de wereld lekker makkelijk en overzichtelijk in, in goed en kwaad, licht en donker. En zij zijn dan de brengers van het licht. Het breng je gevaarlijk dicht in de buurt van de complotdenkers. Dat is niet wat een Christen kenmerkt!

Is het dan allemaal onzin? Zeker niet. Er gebeuren vreemde dingen. Je kunt best je vragen en bedenkingen hebben bij dat vaccin. En Bill Gates heeft echt rare ideeŽn, ideeŽn die ook door hoogwaardigheidsbekleders geuit worden. En soms vraag je je af of we via de media niet een beetje heel erg bang worden gemaakt. Die vragen stellen is niet verkeerd. De Christen is in de goede zin van het woord ook kritisch. We slikken niet alles voor zoete koek. En tegelijk moet er ook de gedachte zijn dat de wereld dermate complex is, dat we gewoon niet alles kunnen begrijpen. En dat moet je dan maar overlaten aan hen die daarvoor zijn aangesteld. Daar kun je wel eens je twijfels bij hebben, maar je weet zoveel niet. Daarom lijkt me het advies van Petrus nog heel actueel: Wees nuchter en waak. Er is er Eťn die de regie in handen heeft, Christus. Dan komt het wel goed.


Meer informatie:
ds. G.C. Bergshoeff
033-277 13 77
dsb@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht