Gemeente in coronatijd

5 maart 2021

Al eerder heb ik op deze plaats verteld dat de kerkenraad regelmatig spreekt over de manieren waarop we tijdens de corona-crisis contact kunnen houden met elkaar. Nieuwe initiatieven zijn mooi en nuttig. Toch wil ik je aandacht vestigen op wat ds. Molenaar in de dienst van zondagavond 28 februari uit het evangelie naar Johannes opdiepte. Jezus zegt ons: "Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt."

Laten we ieder persoonlijk deze oproep concreet maken! Ik weet zeker: daar kom je verder mee dan te benoemen wat er allemaal beter kan....


Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht