Kinderoppas en zondagsschool

2 maart 2021

Vanaf zondag 7 maart 2021 zijn de kinderen t/m groep 2 weer welkom bij de kinderoppas en de zondagsschool.

Ook wanneer u nog niet naar de kerk gaat, of geen uitnodiging hebt voor de dienst, kunt u toch gebruik maken van de kinderoppas en zondagsschool.

Bij minimaal 5 aanmeldingen gaat de kinderoppas en zondagsschool door. Daarom willen we een ieder die hiervan gebruik wil maken vragen uw kind(eren) uiterlijk vrijdag aan te melden via kinderen@hervormdscherpenzeel.nl
Dit graag wekelijks, zodat wij kunnen besluiten wel of niet aanwezig te zijn. Mocht er gezien de weinige aanmeldingen geen kinderoppas of zondagsschool zijn, dan laten wij dit uiterlijk zaterdag per mail aan de aangemelde ouders/verzorgers weten.

Hartelijke groet en graag tot ziens namens de leiding van de kinderoppas en de zondagsschool.

Mariska Rebergen: 0343-453152
Janneke Boogaard: 06-28926338

Nb.:
Graag wijzen wij u op de richtlijnen vanuit onze gemeente, de PKN en het RIVM:

  • Het dragen van een mondkapje in Philalethes is verplicht vanaf 13 jaar;
  • Kinderen met koorts, maar ook kinderen met (lichte) verkoudheidsklachten, blijven thuis;
  • Breng- en haalmomenten zijn kort;
  • Uw kind(eren) wordt door 1 ouder / verzorger binnen gebracht tot de deur van de grote benedenzaal, waar 1 leidinggevende staat. Kinderen die kunnen lopen komen zelf naar binnen. Dit om de 1,5 meter afstand tussen ouders/ verzorgers en leiding te kunnen waarborgen;
  • Kinderen die vanuit emotionele veiligheid moeite hebben met het afscheid nemen bij de deur, kunnen door 1 ouder in de Maxi Cosi / kinderwagen worden binnengebracht, of in de box / op de grond worden neergezet.
  • Overige gezinsleden wachten buiten op het Kerkplein;
  • Na de dienst wacht u buiten Philalethes tot wij uw kind(eren) naar buiten brengen. Denkt u hierbij ook aan de 1,5 meter afstand.

Meer informatie:
Janneke Boogaard
06-28926338
boogaa01@planet.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht