Pastoraat onder onze ouderen

19 februari 2021

Met dankbaar­heid kijken we terug op de bevestiging van br. Kees van Ginkel als ouderling. Hij krijgt een taak in het ouderen­pastoraat.

In het najaar van 2020 zijn de broeders Jan van Ginkel (van de Voskuilerdijk) en Frans Zoeter bezoekbroeder voor de ouderen geworden. Sinds maandagavond 15 februari is het team voor onze ouderen compleet: broeder Dirk van Bennekom heeft de gelofte van geheimhouding als bezoekbroeder afgelegd.

Het was vervolgens een hele puzzel om de 'lege plekken' her en der in Scherpenzeel weer te verdelen tussen de broeders. Sinds maandag staat de bijgewerkte wijkindeling van het ouderenpastoraat op onze website.

Als er verder nog vragen of opmerkingen zijn, dan ben ik zelf natuurlijk ook voor je beschikbaar. Bel gerust!

Het is heerlijk om te mogen dienen in Gods Koninkrijk. Maar het vraagt ook iets van ons allen! Laten we met elkaar, in verbinding met de Allerhoogste ernaar zoeken om Zijn genade concreet te laten zijn in ons leven. Bidt voor de kerkenraad tot opbouw van Gods gemeente in Scherpenzeel!


Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht