Week van gebed

16 januari 2021

Elk jaar wordt in de derde week van januari de internationale week van gebed gehouden. Ook dit jaar van 17 t/m 24 januari. Dit jaar is echter anders dan andere jaren. De maatregelen rondom het Coronavirus maakt dat samenkomsten niet zijn toegestaan. Dat wil niet zeggen dat het gebed minder belangrijk of noodzakelijk is. Juist in deze tijd ervaren we eens te meer dat alles in Gods hand is.

Het thema voor de gebedsweek 2021 is: Blijf in mijn liefde.......

In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en te blijven, groeien we ook in eenheid met anderen. Daarvoor hoeven we niet feitelijk bij elkaar te komen. We tonen onze verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in onze voorbeden een plek te geven. Laten we daarom ieder voor zich tijdens de stille tijd in de week van gebed stilstaan bij de oproep van Jezus uit Johannes 15. Daar ligt onze hoop en verwachting. Dan weten we dat God in de gebedsweek erbij zal zijn en dat er mooie dingen in het vooruitzicht liggen.

Wilt u thuis zelf meebidden tijdens de Gebedsweek van 17 t/m 24 januari dan kunt u dat doen aan de hand van de gebedsthema's uit het boekje dat als handleiding voor de Week van Gebed dient. Hierin staat het thema voor elke dag uitgewerkt en staan gebedspunten aangegeven. U kunt vindt het gebedsboekje op de website weekvangebed.nl.


Meer informatie:
Gijsbert van Sijpveld
033-2774493
gg.vansijpveld@hetnet.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht