Week van gebed

2 januari 2022

Het thema 'Licht in het duister' staat centraal in de week van gebed in januari 2022. We staan vanuit de Bijbel stil bij het licht van de ster van Bethlehem. Het Licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.

Zoals de ster de magiërs uit het oosten hen bij Jezus bracht, zo roept deze ster ons ook op om anderen de weg te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.

Hoe de Week van Gebed er in 2022 uit komt te zien en hoe die vorm gegeven zal gaan worden is in verband met de maatregelen rond Corona nog niet duidelijk. Gaan we elkaar in kleine groepjes ontmoeten? Worden bijeenkomsten alleen nog digitaal via Zoom of Teams mogelijk?

We weten het niet. Wat we wel weten is dat Jezus zijn oproep aan ons allemaal heeft gedaan. Ongeacht de omstandigheden. Blijf in mijn liefde…… daar ligt onze hoop en verwachting. Dan weten we dat God in de gebedsweek erbij zal zijn en dat er mooie dingen in het vooruitzicht liggen.
Daarom staat het thema centraal in de Gebedsweek van 16 t/m 23 januari 2022.

Wil je alvast een gebedsboekje bestellen om, ook als de week van gebed onverhoopt niet live zal doorgaan, mee te bidden? Laat het weten dan zal ik de gebedsboekjes bezorgen.

Noteer de data in uw agenda en houdt de website in de gaten of let op bij de afkondigingen in de erediensten.


Meer informatie:
Gijsbert van Sijpveld
033-2774493
gg.vansijpveld@hetnet.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht