Kerstvieringen

15 december 2020

Naar aanleiding van een aantal vragen omtrent de mogelijkheden van het organiseren van een kerstviering/dienst in ons kerkgebouw heeft het coronateam de volgende richtlijnen opgesteld:

Algemeen:

Voor kerstvieringen worden geen uitzonderingen gemaakt en wordt aangesloten bij de huidige maatregelen omtrent het houden van Erediensten. Kerst-/ adventsvieringen zijn daarom alleen online mogelijk en er kunnen geen bezoekers aanwezig zijn. Tijdens deze vieringen/diensten kunnen alleen de volgende strikt noodzakelijke personen aanwezig zijn:

 • Kerkenraadsleden;
 • Koster;
 • EHBO;
 • Personen die bijdrage leveren in de liturgie;
 • Organist/muzikanten;
 • Technici voor beeld en geluid;
 • 3 zangers en geen uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar;

Maatregelen:

 • Samenzang is niet toegestaan;
 • De inzet van (voor-) zangers wordt gesteld op een maximum van 3 personen per dienst / viering waarbij onderling minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden en 5 meter afstand tot de overige aanwezigen in de zangrichting van de zangers.. Indien zangers achter elkaar worden geformeerd dan dient rekening te worden gehouden met een zogenaamde zig-zagopstelling;

 • Het maximum van het aantal te zingen coupletten per dienst/viering is 10;
 • Gebruik van muziekinstrumenten is toegestaan;
 • Ook de overige maatregelen voor het bezoeken/gebruiken van de gebouwen zoals opgenomen in het gebruiksplan zijn van toepassing, denk aan: 1,5 meter afstand, ontsmetten van handen/objecten, dragen van mondkapjes, registreren van bezoekers, gezondheidscheck, etc.

Toelichting:

Indien een online viering/dienst vooraf in delen wordt opgenomen gelden bovenstaande maatregelen per opname, tussen de verschillende opnamen dient het kerkgebouw geventileerd te worden (minimaal 1,5 uur) en objecten ontsmet te worden (zie ook gebruiksplan). Ook voor repetities die worden gehouden, gelden bovenstaande maatregelen.

Bovenstaande maatregelen gaan uit van gebruik van het kerkgebouw, voor Philalethes gelden striktere maatregelen. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met het coronateam.

Voor andere vragen over deze of andere maatregelen omtrent corona kunt u ook contact opnemen met het coronateam.


Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht